Besmetting met het Corona-virus en de Zelf-Gevoel Methode om dat te voorkomen

Besmetting met het Corona-virus en de Zelf-Gevoel Methode om dat te voorkomen

 

Gezond Zelf-Gevoel ziet het uitbreken van het Corona-virus wel degelijk als een wereldwijde verandering in onze realiteit van alle dag. Deze enorme bedreiging voor onze gezondheid zorgt ervoor dat we ons meer zorgen maken dan goed voor ons is. Hoe cultiveren we de wijsheid om een hype te onderscheiden van realiteit? En dan zijn er de feiten die we moeten kennen om daarmee actie te kunnen ondernemen. Tegelijkertijd wordt de sociale distantiëring, die al bezig was te ontstaan door onze continue betrokkenheid op het internet en alle learning curves die daarmee gepaard gaan, ons nog eens extra opgedrongen.  

Maar het moet worden gezegd: internet lijkt nu een zegen omdat het de enige veilige manier is om contact te houden. Ook al is het niet van mens tot fysieke mens zoals het (volgens mij) bedoeld is. Wij zijn nu eenmaal groepsdieren dus hoe goed internet-contact zal blijken te zijn op de lange duur dat is maar net de vraag. Maar voor nu is het even een stuk beter dan niets!

Ons hart gaat uit naar degenen onder ons die te maken hebben met ziekte en het verlies van familieleden of vrienden. We voelen de zorgen van degenen onder ons die in een risicogroep zitten en wiens energie voortdurend rond cirkelt om manieren te vinden om uit de problemen te blijven.

 

 

Toch willen we ook enkele aspecten van een mogelijke oplossing inbrengen en daarom heb ik in deze blog een zeer interessante website opgenomen: Ayurveda ziet “volledig jezelf zijn” als een sterk middel tegen het ziek worden.

In plaats van de tekst te wijzigen, denk ik dat ik het hier het beste kan citeren, omdat ik het niet beter kan zeggen dan zij. Lees alstublieft deze paar woorden en als je geïnteresseerd bent, bezoek dan deze website.

Ayurveda biedt een specifiek systeem dat je helpt om in een hoogst persoonlijke staat van evenwicht te blijven, en dat is waar het voor een groot deel om gaat om ziekte te vermijden of te voorkomen. Ook om het risico op besmetting door het Corona-virus te verkleinen. Je hebt echter tijd nodig en interesse in dit systeem om ermee aan het werk te kunnen gaan…

De Zelf-Gevoel Methode probeert ook evenwicht te scheppen in je eigen zelf en een brug te slaan tussen de wereld van alledag en de meer spiritueel gebaseerde systemen zoals ayurveda. Het is nuchtere benadering die geworteld is in ons dagelijks leven. Het is gemakkelijk om je aangesproken te voelen door de beschreven concepten die je helpen meer inzicht te krijgen in de basis waarop je eigenlijk functioneert als de persoon die je bent geworden. Leef je eigenlijk wel vanuit die persoonlijke, energetische balans die zo specifiek is voor ieder mens? En zo niet, wat is daarvoor de reden?

De Zelf-Gevoel Methode is een manier om in contact te komen met je echte zelf door alle valse (lees: ongezonde) motivaties die je in je leven zou kunnen hebben, te elimineren. Het helpt je bewust te worden van je echte Zelf, van wie je eigenlijk bent diep van binnen. Zo raak je langzaam maar zeker in staat om eventuele ongezonde keuzes die je vroeger maakte, en die je zo graag anders zou willen doen, te realiseren. En doordat je meer en meer jezelf trouw kunt blijven is er in de natuur niet echt een noodzaak om jou een les te leren door middel van het oplopen van een besmetting. Het zal je helpen om uit de gevarenzone te blijven.

 

 

Het is natuurlijk een vraag waarop iedereen een ander antwoord kan hebben maar: Als het Corona-virus wordt gegenereerd door het universum om ons mensen te dwingen om meer “één” te voelen op een basisniveau, onze verschillen te begraven (of ze te vieren met respect voor de verschillen van anderen), is het in staat zijn om meer onafhankelijke, op je echte zelf gebaseerde keuzes te maken een belangrijk onderdeel. Zo kunnen we onszelf en de wereld voorbereiden om dit doel te realiseren. De hulp zien te krijgen van je onderbewustzijn in plaats van erdoor gedwarsboomd te worden in je pogingen om te veranderen, is waar we ons op moeten concentreren. Een ieder van ons kan hier zijn steentje bijdragen. Wij doen dit door onszelf te bestuderen (introspectie) en onszelf, waar nodig, te herconditioneren.

Lees hier het volgende citaat (met dank aan Annelies Ameeuw):

 

Alles is transformatie. Zowel de wereld, de mens, zijn lichaam, zijn mentale vermogens, ieder individueel leven alsook het grote levensproces van de mensheid en onze aarde… niets blijft zoals het is. Balans helpt je te ontdekken wat eraan voorbijgaat.

 

Ayurveda is ook in oorsprong nog veel meer bedoeld om levenskwaliteit te verbeteren, te worden wie je bent en als mens ten volle tot bloei komen. Het is een antwoord vinden op “Wie ben je echt”.

….het hogere doel van de Ayurveda, worden wie je bent, een gelukkig mens zijn. Enerzijds door inzicht en kennis, relaties met spiritualiteit, alchemie en esoterie. Anderzijds ook de ruimte te scheppen aan zichzelf te werken, mensen nieuwsgierig maken naar hun innerlijke processen en mogelijkheden. Hoe werkt Ayurveda voor jou zelf? Zo gauw je dat weet, heb je veel te vertellen.

Zoals in macro gaat het in micro

Orde en wanorde zijn systemen die zowel in ons lichaam en geest werken als in de rest van de wereld. Helpen om orde te scheppen, van binnen en van buiten, dat is waar we allemaal aan kunnen werken, ook nu we gedwongen zijn om thuis te blijven. Of misschien juist nu! Laten we dit isolement, vrijwillig of onvrijwillig, gebruiken om onze motivatie te saneren, erachter te komen waarom we doen wat we doen, waarom we willen wat we willen en ontdekken wie we werkelijk zijn. Laten we luisteren naar wat ons lichaam te zeggen heeft, proberen te achterhalen wat we van specifieke situaties moeten leren en hoe we kunnen bijdragen om onze wereld beter te maken!

Antoinetta Vogels

Antoinetta Vogels is the Oprichtster & Directrice van HealthySenseOfSelf, LLC, ontwerpster van de Zelf-Gevoel Methode, een Zelfhulp Programma, voor Mensen die de gemoedsrust willen genieten die het Jezelf zijn met zich meebrengt!