Perskamer

hysos-method-img-00

Uitvoerend profiel

Antoinetta Vogels is de Oprichter & CEO van HEALTHYSENSEOFSELF LLC, met de Nederlandtalige onderafdeling GEZOND ZELF-GEVOEL. Zij is de ontwerper van de Zelf-Gevoel Methode, een Zelfhulp Programma, voor mensen die zichzelf willen zijn met alle voordelen van dien (zie pagina Voordelen van een Gezond Zelf-Gevoel!)

In 2013 publiceerde Antoinetta haar eerste boek: Healthy Sense of Self – How to be true to your Self and Make Your World a Better Place! In het Nederlands vertaald werd dat: Gezond Zelf-Gevoel, dé methode om het beste uit je zelf te halen.
Vanuit haar bedrijf biedt Antoinetta inzicht over wat er verkeerd kan gaan in onze relatie tot onszelf en derhalve met anderen, als wij in onze vroege jeugd niet erkend worden als een uniek en zelfstandig mens.

Antoinetta is in Nederland geboren, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ze herinnert zich heel duidelijk haar vaste besluit als klein meisje om ervoor te zorgen dat oorlog zou stoppen. Het is haar diepste wens om een betere wereld te creëren door mensen te inspireren om hun eigen levenskwaliteit te verbeteren en een ‘echter’ mens te worden. Haar jarenlange ervaring als beroepsmuzikante in verschillende klassieke orkesten in Nederland bleek precies de achtergrond te vormen voor Antoinetta om een volledig begrip te krijgen van haar eigen innerlijk proces, wat de basis werd van de Gezond Zelf-Gevoel Methode.

Kort nadat ze moeder geworden was, werd Antoinetta plotseling gekweld door een vreselijke slapeloosheid wat leidde tot een vroegtijdig afbreken van haar muzikale carrière. Antoinetta’s zoektocht naar zichzelf begon met de intentie om te bepalen wat de onderliggende oorzaak was van deze aandoening die haar uiteindelijk 25 jaar wakker zou houden.
Door voortdurende introspectie, zelfobservatie en onderzoek heeft Antoinetta gedragspatronen bij zichzelf geïdentificeerd die uiteindelijk leidden tot de ontwikkeling van de Zelf-Gevoel Methode. Ze was in staat om verbanden te leggen tussen een Gezond Zelf-Gevoel en het succesvol managen van veel fysieke, emotionele, psychologische en sociale vraagstukken.

“Een Gezond Zelfgevoel is de ruggengraat van de menselijke psyche. Als je dat niet hebts, kom je er nooit aan toe om echt je eigen leven te leven.

Mijn passie is zoveel mogelijk mensen te vertellen dat een gezond Zelf-Gevoel cruciaal is voor iedereen die het leven ten volle willen leven en dat gelukkige en onafhankelijke mensen bijdragen tot het verspreiden van vrede in de wereld.”

Visie en missieverklaring

Visie

We zien een wereld voor ons die in harmonie en vrede leeft. Een wereld met een universiteit, opgericht rond de Zelf-Gevoel Methode en die functioneert als een plek waar mensen kunnen werken aan het verhogen van hun levenskwaliteit door de beste versie van zichzelf te worden. In deze wereld is er een plek waar je kunt leren wat een vorige generatie niet in staat was te bieden, de ontwikkeling van het gezonde bewustzijn dat ieder mens zijn eigen persoon is, met alle wat daar bij komt kijken. Door je Zelf-Gevoel te herstellen kun je een betere ouder zijn, wat leidt tot een nieuwe generatie mensen met een stevige basis in zich zelf, die niet afhankelijk zijn van het resultaat van hun activiteiten of van de goedkeuring van anderen. Zo beiden wij mensen de mogelijkheid om van co-dependentie naar onafhankelijkheid over te stappen, om dan, in samenwerking met anderen (interdependentie), een wereld te creëren waar we allemaal naar verlangen, een wereld zonder oorlog.

Missie

We zijn er om je te leren hoe je, een verslaving aan goedkeuring te niet kunt doen, innerlijke vrede kunt bevorderen en een volledig en authentiek leven kunt gaan leiden. Gezond Zelf-Gevoel geeft je inzicht in wat er mis gegaan kan zijn in je vroege kindertijd wat je instaat stelt je emotionele dwang-gedrag te herkennen en te overwinnen. Een specifiek doel van de Zelf-Gevoel Methode is het permanent oplossen van hardnekkige slaapproblemen.

Doelmarkt

Primaire markt

De inhoud in zowel het boek als de producten is ontworpen om een breed publiek te helpen. We hebben meer dan tien categorieën ontwikkeld, van mensen die zeker baat zullen hebben bij het leren kennen van de principes van de Zelf-Gevoel Methode. Zij omvatten onder meer:

 • Ouders
 • Mensen met relatieproblemen
 • Ouderen (suggestie: ter voorkoming van de ziekte van Alzheimer en dementie - niet wetenschappelijk getest)
 • Zelfhulpers, mensen die streven naar een betere geestelijke, emotionele en fysieke gezondheid
 • Mensen met slaapproblemen
 • Mensen die een oplossing willen vinden voor angst, depressie en wanhoop
 • Mensen die verslavend gedrag permanent willen overwinnen
 • Preventie van geweld (huiselijk geweld)
 • Misdaadpreventie
 • Uitvoerende kunstenaars (faalangst)
 • Maatschappij, gemeenschap en wereld verbetering
 • Zelfverwezenlijking
 • Algemene gezondheid en welzijn (het kind in elke persoon)

De primaire gebruikers omvatten:

 • Jonge en volwassen vrouwen en mannen van 20 tot 35 jaar van alle rassen; westerse cultuur.
 • Werkmoeders (blauwe kraag) en thuisblijvende moeders, voornamelijk tussen 40 en 55 jaar oud (en mannen) van alle rassen
 • Volwassenen in de Verenigde Staten en in de westerse wereld, van 50 tot 75 jaar met kinderen die niet meer thuis wonen, voor terugblik op de educatie die zij hebben gegeven aan hun kinderen.
 • LGBT-singles en -paren van alle leeftijden voor betere relationele contacten

Secundaire markt

Aangezien het boek nu is uitgegroeid tot een tweede editie die binnenkort zal worden gepubliceerd, komen de talrijke nieuwe producten op de markt en neemt de online aanwezigheid toe - er zijn nieuwe doelgroepen naar voren gekomen, waaronder:

 • Ondernemingen die hun werknemers willen helpen bij het herstel van hun gevoel van zelfstandigheid. Leeftijd ligt tussen de 25 en 55 jaar; door middel van in-house seminars met het materiaal dat wordt geboden via Gezond Zelf-Gevoel.
 • Ondernemingen die HR-afdelingen op een nieuwe manier willen beheren door pakketten aan te bieden die een gezond gevoel voor werknemers promoten.
 • Psychologen, therapeuten die het materiaal gebruiken om hun patiënten beter te begrijpen.
 • Gezondheids- en welzijnswerkers
 • Colleges bibliotheeksystemen (ik denk dat het voor een Middelbare School niet zo geschikt is - te ernstig en te diepgravend - een workshop of presentatie zou echter geweldig zijn!)
 • Onderwijs op middelbaar en universitair niveau.

Introductie van producten

In de drukke wereld van vandaag is het voor velen van ons lastig om een levenswerk zoals Antoinetta dat heeft geschreven, te lezen, te verteren en toe te passen. Verandering is moeilijk en begrip krijgen van wat er echt mis is met ons Zelf en hoe je het kunt oplossen is vaak nog moeilijker. Ondanks dat alles heeft Vogels producten en een zelfhulpbedrijf in het leven geroepen met haar Gezond Zelf-Gevoel boek en haar Zelf-Gevoel Methode. Met de technologie aan haar zijde heeft zij een weg gevonden, om mensen te bereiken, om hen op een provocerende en dwingende manier aan te moedigen haar levenslessen tot zich te nemen en daarvan de vruchten te plukken.

Om die redenen zijn het werkboek, dagboek, geïllustreerde kaarten set, de Wees Jezelf Cursus gecreëerd. Zo zouden mensen keuzes kunnen hebben in welk product te gebruiken om te groeien en hun gevoel van Zelf te verbeteren op de manier die voor hun leven werkt. Deze producten kunnen het oorspronkelijke werk (het Zelf-Gevoel boek) begeleiden of ook op zich zelf staan. Alle producten vloeien voort uit het boek, Gezond Zelf-Gevoel, dé methode om het beste uit jezelf te halen, hoewel het niet nodig is om het boek te lezen voordat je de andere producten gebruikt.

Productbeschrijving

Gezond Zelf-Gevoel, dé methode om het beste uit jezelf te halen (oorspronkelijke titel: Healthy Sense of Self, How to be true to your Self and make your world a better place. HEALTHYSENSEOFSELF Publications, Copyright © 2012 Antoinetta J. Vogels) (Een volledige beschrijving vindt u op de productpagina).

Gezond Zelf-Gevoel Dagboekje – een inspiratiebron voor persoonlijke en wereld vrede (oorspronkelijke titel: Guided Journal to a Healthy Sense of Self – thoughts to inspire peace within and around the world (HEALTHYSENSEOFSELF Publications). In dit dagboek wordt je de mogelijkheid geboden om, geleid door het gedachten goed van Antoinetta Vogels, concepten te gebruiken die in het boekje worden uitgediept om daarna in te gaan op de vraag waarom je doet wat je doet. Op een blanke pagina naast het gebodene wordt de lezer verwacht zijn eigen mening over het, vaak controversieel, onderwerp vorm te geven. (Volledige beschrijving vindt op de productpagina).

Wees Jezelf Cursus! Dit is een online trainingsprogramma van negen weken dat is ontworpen om mensen te helpen zichzelf te herstellen als hun gevoel van eigenheid niet volledig ontwikkeld is als kind of later in het leven verloren gaat als gevolg van een traumatische ervaring. Het is een stapsgewijs programma dat is ontworpen om de student in contact te brengen met het innerlijke weten van "wie hij/zij werkelijk in." Volledige beschrijving van de cursus en de negen eenheden worden hier toegelicht op de productpagina.)

Het Wees Jezelf Werkboek (oorspronkelijke titel:: SoS -Help Workbook, HEALTHYSENSEOFSELF Publications) is gedeeltelijk identiek met de online cursus maar bevat vele interactieve secties die hulp kunnen bieden bij zelf-exploratie. (Volledige beschrijving vindt op de productpagina).

Afbeeldingskaarten set: Terminologie van de Zelf Methode – Deze set bevat 40 kaarten met de illustraties van de concepten die de Zelf-Gevoel Methode kenmerken. De kaarten zijn ontworpen om het begrip van de belangrijkste concepten te testen en er op een instructieve manier mee te spelen. (Volledige beschrijving vindt op de productpagina.)

Oefening om je te aarden:) (Body/Mind Awareness Grounding Exercise). Deze oefening werkt als een meditatie en beoogt de lezer terug te brengen naar een plek van bewust zijn middels bewustzijn van zijn/haar lichaam; dit werkt als een bewijs dat je niet afhankelijk van de goedkeuring van anderen hoeft te zijn om te bestaan. (Volledige beschrijving vindt op de productpagina en omvat tarifering.)

Oefening voor ouders: Gezond Zelf-Gevoel bewustzijns oefening voor ouders (Healthy Sense of Self Exercise for Parents) Deze oefening in bewustwording van Zelf voor ouders wordt gevolgd door Drie (cruciale) Vragen, en is ook een soort meditatie voor ouders om zich te aarden. De drie vragen zijn ontworpen om ouders volledig aanwezig te houden voor hun kinderen. (Volledige beschrijving vindt op de productpagina.)

Boekoverzicht

Gezond Zelf-Gevoel, dé methode om het beste uit jezelf te halen.

De Zelf-Gevoel Methode is een originele manier om naar je Zelf te kijken en heeft als doel om je te helpen bij het oplossen van grote en kleine persoonlijke problemen en pijn.

Om het vermogen te hebben je, van binnenuit, thuis te voelen in je zelf moet je de kans krijgen om een Zelf-Gevoel te ontwikkelen. In het ideale geval hebben ouders en/of voogden die ontwikkeling mogelijk gemaakt vanaf het moment dat je geboren wordt. Maar ouders zijn ook mensen en ondanks de beste bedoelingen is dat misschien niet altijd goed gegaan. Voor het kind kan dit leiden tot een leven vol uitdagingen die zich manifesteren in een groot aantal symptomen, waaronder slechte gezondheid en een niet goed functioneren op allerlei gebied. Deze condities kunnen, onder bepaalde omstandigheden, leiden tot alcohol- en drugsmisbruik, handelen in woede, en tot diverse andere symptomen van een gebrekkige opvoeding die geleid heeft tot een gebrek aan Zelf-Gevoel. De Zelf-Gevoel Methode werpt licht op wat verkeerd gegaan kan zijn en biedt de hulpmiddelen aan om de schade te herstellen.

De inzichten in de menselijke psyche, zoals beschreven in het boek, zijn diep maar ook down-to-earth. De oefeningen in het boek zijn ontworpen om je te helpen je leven te veranderen. De bedoeling is om de lezer te helpen zich van specifieke problemen te ontdoen en zijn levenskwaliteit te verbeteren. Foto’s en een verklarende woordenlijst kun je vinden door hier op te klikken.

Gebruiksvoorwaarden, disclaimer

De volledige inhoud van deze website wordt alleen ter informatie en voor educatieve doeleinden gepresenteerd. Niets in deze website is bedoeld of wordt aangeboden om op enige wijze een fysieke, mentale, emotionele, spirituele, psychologische, psychiatrische of medische ziekte of aandoening te genezen of te voorkomen, te behandelen of te diagnosticeren. Als u een probleem hebt, dient u een bevoegde, relevante, erkende arts of instelling te raadplegen. Het gebruik van dit materiaal vormt geen vervanging voor, noch is het bestemd voor gebruik in de gezondheidszorg, of als onderdeel van psychologische, psychiatrische, medische, juridische of andere professionele diensten. De auteur van deze site is geen getrainde of erkende psycholoog, psychiater, of professionele zorgverlener van welke aard dan ook, en vertegenwoordigt alleen zichzelf en pretendeert niet dat iets van deze inhoud deel uit maakt van academisch onderlegde en geteste methoden.

Door de inhoud van deze site te lezen, stemt u ermee in dat u alleen volledig aansprakelijk bent voor alle directe of indirecte effecten of resultaten van het kennis nemen ervan. Door het lezen van, om het even van de aard van de informatie die u op deze plaats tegenkomt, stemt u ermee in om iedereen die verbonden is aan deze website te vrijwaren van schuld of verwijt, ongeacht het gebruik of misbruik of niet gebruik dat u maakt van de geboden informatie.

Book Testimonials

“There is hardly anything more basic about us than whether our sense of being a ‘self’ is dependent on other’s approval, or is healthy and solid within us. Through the courage of investigating her own Sense of Self so deeply, and developing ways to make it more healthy, Antoinetta Vogels’ highly original work has the potential to profoundly improve not just individual lives, but our whole human ways of relating.”

—Rev. Alia Zara Aurami, Ph.D., Minister

“Being exposed to Antoinetta Vogels’ Sense of Self Method helped me understand better a few of my clients as a business coach and also some friends who I suspect suffer from depression. I also gained another, much more understanding way to look at people who make bad choices. I suspect that when I have to deal with difficult personal issues in the future, which are unfortunately inevitable for anyone, the awareness of my Sense of Self will be very helpful.”

—P.H. COO, Pro/Vision Coaching, Inc.

“I am somewhat of a skeptical person but my wife pointed out to me that Antoinetta Vogels’ Sense of Self Approach really creates unexpected openings in solving quite a number of child-rearing questions. By becoming aware of our own Hidden Agenda we are able to make different decisions that greatly benefit our children and our family’s well-being. More recently, the Sense of Self Approach to aging has helped me personally cope with the unexpectedly rapid terminal diagnosis of an elderly relative who is very important to me. Rather than labor under the distraction of the false expectations of what a good son should do, I’ve been able to help where help was needed without ignoring my very real sadness.”

—D.I., Entrepreneur

“Antoinetta Vogels creates a safe place for exploration of the Self Based on her method on the Healthy Sense of Self. Her empathetic approach to helping a person solve their issues was soothing to me. It was revealing to me to learn that your Sense of Self is something that is either present or absent. When absent, its substitute is an imposter and trusting it leads to trouble. Her work resonated with my journey of healing from past hurts and habits nudging me to go deeper.

—Aliceann Christy, R.N., Seattle, WA

“With her "Healthy Sense of Self" Antoinetta Vogels has made an honest account of the existential problems she first encountered in her early childhood, which then dominated a great part of her life. Her book offers a detailed description of her personal experiences and leads the reader along her path through years of struggle towards insight about the roots of her problems.

This has resulted not only in a healthier life for herself, but also in the development of a well-structured, broad, and practical method for the benefit of other people with similar problems. This book describes a "Do it yourself" method that is within the scope of anybody who wants to improve his or her quality of life and awareness as a living being.”

Agnès Benoist

Gezond Zelf-Gevoel - De feiten

Algemene slaapproblemen:

Slaapproblemen bij vrouwen:

Slaapproblemen bij ouderen:

Slapeloosheid:

 • Gebrek aan slaap kan leiden tot slechte prestaties op het werk of op school, een verhoogd risico op letsel en gezondheidsproblemen. (Healthy Sleep, Harvard University, 2015).
 • Bij volwassenen: 30 tot 35% heeft kortstondige symptomen van slapeloosheid, 15 tot 20% heeft een kortdurende slapeloosheidsstoornis, die minder dan drie maanden duurt, 10% heeft een chronische slapeloosheidsstoornis, die ten minste drie keer per week gedurende ten minste drie maanden optreedt. (Sleep Education, Insomnia Awareness Day Facts and Stats, 2014).
 • Mensen met slapeloosheid hebben vier keer zoveel kans op een ernstige depressie als mensen met normale slaappatronen (Harvard Health, Sleep and Mental Health, 2009).
 • 23% tot 78% van de bi-polaire depressieve patiënten slaapt overmatig (hypersomnia), terwijl anderen slapeloosheid of rusteloze slaap kunnen ervaren (Harvard Health, Sleep and Mental Health, 2009).
 • IIn een studie met 49 volwassenen van middelbare leeftijd en ouderen die moeite hadden met slapen: De helft volgde een mindfulness-programma. De andere helft voltooide een ‘slaaples’ die hen manieren leerde om hun slaapgewoonten te verbeteren. Vergeleken met de mensen in de slaaples-groep hadden de mensen in de mindfulness groep aan het eind van de zes sessies minder slapeloosheid, vermoeidheid en depressi (Harvard Health, Mindfulness Meditation Helps Fight Insomnia, Improves Sleep, 2015)
 • Er zijn allerlei huismiddeltjes voor slapeloosheid, sommige werken goed en andere zijn minder effectief. Thuisoplossingen zijn geen geneesmiddelen, ze zijn niet bewezen in gecontroleerde omgevingen, maar desondanks melden veel mensen een zeker succes. Houd dit in gedachte en word niet teleurgesteld als je geen resultaten ziet. (Weighted Blanket Guides).

Jongeren en slaapstoornissen:

Volwassen geestelijke gezondheid (angst en depressie):

Geestelijke gezondheid van jongeren (angst, depressie en gewelddadig gedrag):

Gezinsopvoeding en opvoeding van kinderen:

Addictive Behaviors:

 • Volgens de SAMHSA, hebben, naar schatting, 23,1 miljoen Amerikanen van 12 jaar of ouder een aanzienlijk probleem met alcohol of drugs
 • De voortdurende afhankelijkheid en de behoefte aan goedkeuring van het gezin (‘verstrengeling’) is een vorm van verslavend gedrag en kan ernstige angst en depressie in het gezin veroorzaken. Meisjes meldden hogere niveaus van angst en depressie dan jongens (Family Cohesion and Enmeshment, UNCG, 2001).
 • 9% van de Amerikaanse bevolking van 12 jaar of ouder zou voldoen aan de diagnostische criteria voor een stoornis in het gebruik van geneesmiddelen of alcohol (stoornis in het gebruik van stoffen). Dit betreft naar schatting 22,1 miljoen personen (Mental Help, Addiction Statistics: How Big Of A Problem Is It? 2013).
 • • 1 miljoen personen van 12 jaar of ouder hadden een behandeling nodig voor een stoornis in het gebruik van alcohol of stoffen. Van deze groep, kregen slechts 2,6 miljoen mensen een behandeling in een gespecialiseerde verslavingsfaciliteit (Mental Help, Addiction Statistics: How Big Of A Problem Is It? 2013).

Creatief werk:

 • Mensen die op creatieve gebieden werken, zoals dansers, fotografen en auteurs, hadden 8% meer kans om met bipolaire stoornis te leven (CNN, Karolinska Institute, 2014).
 • Schrijvers hadden 121% meer kans om aan de aandoening te lijden en bijna 50% meer kans om zelfmoord te plegen dan de bevolking in het algemeen (CNN, Karolinska Institute, 2014).
 • 128 deelnemers aan een creativiteitstest gevolgd door een bloedtest. Hij ontdekte dat degenen die de grootste creativiteit hebben getoond, een gen droegen dat gepaard ging met ernstige psychische stoornissen (CNN, Karolinska Institute, 2014).

Self Help Statistics:

Ideeën voor stories

 • Gezond Zelf-Gevoel terminologie kaartspel die in tv uitzendingen gespeeld worden, met winnaars en prijzen voor correct gokken – of creëer een quiz online; Gezond Zelf-Gevoel levert de prijzen.
 • Waarom het ontwikkelen van een gezond gevoel van Zelf zo kritiek is voor het bedrijfsleven: het levert goede leiders op. Leiders kunnen worden begeleid naar groei, door middel van een ‘train the trainer’ programma.
 • Waarom slapeloosheid zo desastreus is en hoe een beter Zelf-Gevoel van cruciaal belang is om uit het patroon te komen.
 • Oefeningen voor jonge volwassen moeders, maar ook oudere moeders om ervoor te zorgen dat ze een Gezond Zelf-Gevoel hebben, zodat ze dat kunnen helpen bij het inbrengen van dat in hun kinderen en om later een goede relatie met hen te kunnen onderhouden.
 • Hoe werd de Zelf-Gevoel Methode tot stand is gekomen en hoe mensen het in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.
 • Waarom het hebben van een Gezond Zelf-Gevoel essentieel is voor ondernemers, en hoe ze dat kunnen krijgen als het ontbreekt.
 • Waarom het hebben van een Gezond Zelf-Gevoel een must is voor het bouwen van een lang en goed functionerend huwelijk.

Bedrijfsoverzicht

Volwassenen zowel als jongeren kunnen aan een gebrek aan Gezond Zelf-Gevoel lijden. Het ontbreken van dit Zelf-Gevoel  wordt bemoeilijkt doordat deze mensen de neiging hebben om zich zelf te beoordelen gebaseerd op het succes van anderen.

Veel mensen begrijpen nog steeds niet dat er een Zelf-Gevoel wordt ontwikkeld vanaf het moment dat je geboren wordt.

Vandaag de dag zijn er een overvloed aan zelfhulpboeken, veel cursussen over hoe kinderen het best kunnen worden opgevoed (door mensen met doctoraten in geestelijke gezondheid) en er is een groter publiek bewustzijn van het belang van een effectief ouderschap. Nergens wordt beschreven dat je je gevoel van zelf helemaal kwijt kunt zijn en hoe je het terug kunt vinden. Hier is echter een werk dat mensen door een heel proces leidt om het gevoel te herwinnen van wie ze echt zijn: zich zelf. Het leren inzien dat wij als mens genoeg zijn is het eindspel van de stapsgewijze Zelf-Gevoel Methode. Het is een van de redenen waarom Antoinetta Vogels het haar levenswerk heeft gemaakt het boek (Gezond Zelf-Gevoel) te schrijven en ook om de nevenproducten te produceren.

Gezond Zelf-Gevoel (een onderafdeling van het Amerikaanse bedrijf Healthy Sense of Self) is een onderwijsinstelling met een globale missie. De Zelf-Gevoel Methode is een zelfhulpmethode die is voortgekomen uit de poging van oprichter Antoinetta Vogels om een antwoord te krijgen op vier vragen:

 1. Waarom had ze zich als muzikant altijd beperkt gevoeld in haar vermogen om tot een volledig spectrum van expressie te komen?
 2. Wat lag er achter de ontijdige dood van haar jongere broer?
 3. Wat was de reden voor de ernstige slapeloosheid die plotseling begon na de geboorte van haar eerste dochter en meer dan 25 jaar aanhield?
 4. Wat kunnen we als enkel individu doen om te zorgen dat er nooit meer zo’n verschrikkelijke oorlog komt.

Haar vastbeslotenheid om de diepere oorzaak van deze condities te ontdekken bracht haar op een diepe innerlijke reis die haar leerde begrijpen hoe belangrijk het is om een Gezond Zelf-Gevoel te hebben, of, als het ontbreekt, om het te herstellen. In haar boek onderzoekt ze hoe een goede nachtrust gepaard ging met haar behoefte om haar moeders goedkeuring te krijgen. Ze beschrijft haar leven als iets dat ze 'opvoerde als een toneelstuk' in plaats van het te leven. Door diepgaand onderzoek naar haar eigen innerlijke wereld leerde ze om 'voor zichzelf te slapen'.

Als moeder van twee kinderen heeft de auteur van Gezond Zelf-Gevoel en ontwerper van de Zelf-Gevoel Methode de "pols" aan wat er voor nodig is om kinderen op te voeden om hun eigen Zelf-Gevoel. Haar programma van zelfontdekking kan zowel voor persoonlijk gebruik gebezigd worden als door professionele therapeuten en trainers voor beter begrip en resultaat met klanten/patiënten. Antoinetta’s zoektocht naar het terugwinnen van haar leven is gebaseerd op haar persoonlijke ervaringen en geïnspireerd door Alice Miller's boek "The Drama of the Gifted Child", werken van o.a. Bhagwan Rajneesh (Osho), Eckhart Tolle, en Deepak Chopra.

Haar reis is een diepgaand en doordacht proces dat niet voor iedereen is weggelegd. Het vergt veel moed en toewijding om uit te zoeken wat er allemaal nodig is om een volledig mens te zijn.

Gezond Zelf-Gevoel biedt praktische hulpmiddelen zoals boeken, workshops, individuele coaching, en een online cursus om mensen te helpen hun Zelf-Gevoel te herstellen. De Zelf-Gevoel Methode legt de correlatie uit tussen de mate van Zelf-Gevoel dat je hebt en hoe je slaapt. Om een robuust platform voor het levenswerk van Antoinetta te creëren, is Healthy Sense of Self™ een geregistreerd handelsmerk en een LLC.

Vragen en antwoorden – Interview ideeen

Vraag 1: Waarom schreef je het boek: Gezond Zelf-Gevoel, dé methode om het beste uit jezelf te halen?

Vraag 2: Denk je dat de slapeloosheid die je ervaarde als gevolg van de geboorte van je eerste kind symptomatisch was voor wat je zou kunnen hebben ervaren na je eigen geboorte? Waarom?

Vraag 3: Hoeveel mensen heb je geïnterviewd om je boek te schrijven? Welk centraal thema stond voor je op?

Vraag 4: Ik begrijp dat je geen formele graad in psychologie hebt, of een doctoraat - waarom voelde je je gekwalificeerd om dit boek te schrijven en de producten te produceren die je nu hebt?

Vraag 5: De Kaart voor het Helen van je Zelf in je boek is vrij uitvoerig, en voor sommigen een beetje verwarrend. Kun je er iets over vertellen?

Vraag 6: Vond je het moeilijk om je kinderen op te voeden met een Zelf-Gevoel dat je zelf niet had bij hun geboorte? Waarom?

Vraag 7: We vonden je diepgaand onderzoek inspirerend en een uitnodiging om eens dieper over zaken na te denken - kun je ons vertellen wat het verschil is tussen een gebrek aan zelfbewustzijn en een substituut zelfbewustzijn?

Vraag 8: Wat was je grootste uitdaging in de dagelijkse praktijk van het leven met kleine kinderen en zelf niet of slecht te slapen?

Vraag 9: Hoe heeft de slapeloosheid je huwelijk beïnvloed? Hoe heb je dat kunnen bijsturen?

Vraag 10: Wat denk je dat je moeder in haar leven heeft ervaren dat haar in een beschadigde staat achterliet?

Vraag 11: Heeft het opgroeien in het naoorlogse Europa invloed gehad op de inhoud van je boek? Hoe?

Vraag 12: Ik begrijp dat je de naam van je boek tot een bedrijf hebt gemaakt, waarom heb je besloten dat te doen?

Vraag 13: Vertel ons meer over je visie - de nalatenschap die je wilt creëren met betrekking tot een Gezond Zelf-Gevoel Universiteit.

Vraag 14: Waarom denk je dat als we allemaal een Gezond Zelf-Gevoel hadden dat het de wereld zou veranderen in een planeet van vrede?

Vraag 15: Hoe is de Zelf-Gevoel Methode tot stand gekomen?

Gratis te gebruiken afbeeldingen

De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning..
Creative Commons License

Image by KatDelaCruz De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning..

Image by KatDelaCruz

De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning...

Creative Commons License

Image by KatDelaCruz This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Image by KatDelaCruz

De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning.

Creative Commons License

Image by KatDelaCruz This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Image by KatDelaCruz

De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning..
Creative Commons License

Image by KatDelaCruz This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Image by KatDelaCruz

De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning..

Creative Commons License

Image by KatDelaCruz This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Image by KatDelaCruz

De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning..

Creative Commons License

Image by KatDelaCruz This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Image by KatDelaCruz

De foto’s die volgen zijn vrij gegeven en vallen onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationale Vergunning..

Creative Commons License