Op Vals Zelf-Gevoel gericht Doel (ValsZGDoel)

ssos-or-goal

Het onderbewust einddoel om via Indirecte Motivatie je ouder(s) ertoe te bewegen om hun negatieve mening over jou te veranderen in een positieve, wat jou dan het gevoel geeft een ’echt’, normaal mens te zijn.

Sommige mensen missen het natuurlijke gevoel een onafhankelijk persoon te zijn, omdat ze in hun kindertijd door hun ouder/verzorger niet als zodanig zijn erkend. De natuur zorgt er voor dat zij strategieen ontwikkelen om hun ouders’ goedkeuring te krijgen wat ongeveer hetzelfde voelt, maar alleen is het tijdelijk.

 

Het ultieme doel van iemand met een Gebrek aan Zelf-Gevoel is zich te bevrijden van de pijn van het gebrek aan ouderlijke erkenning. Dat doet zo iemand door actief te zoeken naar manieren om zich te voegen naar de voorwaarden die de ouder/verzorger met zijn ‘voorwaardelijke liefde’ hem oplegt.

 

Als hij nog een kind is, en misschien zelfs een jong-volwassene*, hoopt hij op die manier het gemis aan erkenning alsnog goed te maken. Maar in zijn volwassen leven is dit doel geïnternaliseerd en een deel van zijn wezen geworden. Hij heeft geleidelijk aan geleerd om een ‘Goed-gevoel-over-zichzelf’ te hebben wanneer zijn ‘innerlijke criticus’ (in feite de stem van de ouder/verzorger) hem goedkeurt, en deze toestand levert hem het gewenste Goedgevoel op, dat fungeert als een VZG.

 

Het op VZG gerichte systeem heeft zich nu volledig geïnstalleerd, werkt op volle kracht en zorgt ervoor dat hij dezelfde patronen steeds blijft herhalen (tenzij hij zich hiervan bewust wordt. Dan pas kan deze situatie veranderen).

 

Het op VZG gericht Doel en het Verborgen Doel/Agenda gaan over hetzelfde aspect in deze Methode, maar bij het op VZG gerichte Doel ligt de nadruk op het technische aspect van het proces. De directe aanleiding van de motivatie om de innerlijke leegte te vullen is gebaseerd op de noodzaak om met een plaatsvervangend element op te komen. Een vacuüm is niet te handhaven in een systeem (een mens)- er moet een ruggengraat gevonden worden of een vervanging daarvoor.

 

Wat de gehele mens met een Gebrek aan Zelf-Gevoel overeind houdt is “het Goedgevoel”. Dat moment van een “Goed-gevoel-over-jezelf-hebben,” dat te verdienen valt middels de goedkeuring of de virtuele goedkeuring van de ouder/verzorger, is wat de plaatsvervanger wordt van het afwezige Gezonde Zelf-Gevoel en daarmee de virtuele ruggengraat van de mens met een Gebrek aan Zelf-Gevoel.

 

Het Verborgen Doel beschrijft meer de emotionele inhoud van de motivatie om dat ‘Goedgevoel’ te realiseren: de strijd om enige oprechte ouderlijke betrokkenheid te bewerkstelligen en gelijkheid in de relatie.

Gerelateerde posts

    Read more related posts