Verborgen Agenda

hidden-agenda-icon-only

Een onderbewust doel dat je handelingen en gedrag aandrijft. Het gaat hier niet om het gewone, voor de hand liggende, voorspelbare doel, maar om een tot in perfectie uitvoeren van een Ego-Referentie. Je ervaart dit als een noodzaak om je veilig te voelen op weg naar het bereiken van je Verborgen Doel en een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’.

Dit moet worden gezien als een doelgericht zoeken naar een gelegenheid om het ultieme doel (ouderlijke goedkeuring) te bereiken, dat leidt naar een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’.

Bij gebrek aan ouderlijke erkenning-van-jou-als-je-eigen-persoon in de vroege jeugd ontwikkelen sommige mensen allerlei gedragingen en strategieën die moeten leiden tot goedkeuring, het surrogaat daarvoor. Later in het leven zoeken die mensen onbewust mensen, situaties en gelegenheden op om dat gedrag met succes te kunnen inzetten.

 

Zo proberen ze continu compensatie te vinden voor die cruciale tekortkoming in de relatie met de ouder/verzorger, die hen als kind de broodnodige positieve spiegeling heeft onthouden. Het is alsof ze zo alsnog een kans zoeken om zich geaccepteerd te voelen door degene van wiens goedkeuring/acceptatie ze afhankelijk zijn.

 

Iemand met een dergelijk verleden kan een andere volwassene in een bepaalde situatie gaan beschouwen als haar ouder/verzorger, ook al weet ze best dat dat niet zo is. Ze probeert dan als een gek om het in die situatie, in die relatie, beter voor elkaar te krijgen dan destijds met haar ouder. Die andere persoon speelt (voor haar) dan de rol van haar ouder in dezelfde situatie. Ze doet nu echter haar uiterste best om dit keer een ander resultaat te behalen. Maar dat gaat niet gebeuren, omdat haar gedrag niet gericht is op de persoon in kwestie. Deze wordt nl, net zoals zij zelf vroeger, niet ‘echt gezien’ door haar. Zij is volledig gericht is op het verkrijgen van een VZG.

 

Het werken aan het verkrijgen van een andere uitkomst met betrekking tot dat cruciale element dat in het verleden niet is gelukt, noemen we in deze Methode het Verborgen Doel.

 

Een voorbeeld. Stel voor dat je, als kind tot de conclusie gekomen bent: ‘Als ik niet goed slaap, vindt mijn moeder me niet lief.’ Daarop volgt de volgende, logische maar onbewuste, gedachtegang: ‘Ik moet goed slapen, zodat mijn moeder me accepteert (Verborgen Agenda), of niet boos op me wordt (Verborgen Agenda). Het feit dat ‘mijn moeder niet boos op me wordt’ leidt tot een ‘Goed-gevoel-over-mijzelf’ en dus tot een Vals ZG. In zo’n geval ga je dus verschrikkelijk je best doen om geen slapeloosheid aan de dag te leggen, waardoor je alleen nog maar meer slaapproblemen creëert.

 

Een Verborgen Doel/Agenda is altijd gebaseerd op angst. Het stuurt bepaald gedrag aan dat niet gericht is op de voor de hand liggende uitkomst, maar op het scoren van een (tijdelijk) gevoel van acceptatie, iets waarvan de persoon in kwestie zichzelf niet of nauwelijks bewust is.

 

Het Verborgen Doel is uiteindelijk het ValsZG. Het is datgene wat leidt tot een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’. Aanvankelijk is het Verborgen Doel alsnog het gevoel te krijgen erkend en geaccepteerd te worden en onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. Maar omdat dat niet gebeurt, dient het Verborgen Doel ervoor om te krijgen wat erop lijkt: het gevoel gezien en gehoord te worden gebaseerd op prestaties, bewonderd te worden…’geweldig’ te zijn.

 

De Verborgen Agenda bij mensen die voor hun Zelf-ervaring afhankelijk zijn van een VZG is alomtegenwoordig in alles wat ze doen en ondernemen. Het is hun manier om de innerlijke leegte te vullen.

 

Verborgen Agenda’s zijn daarom een onvermijdelijk element van Indirecte Motivatie die werkzaam is in ieder Op Vals ZelfGevoel gericht Systeem. Verborgen Agenda’s en Verborgen Doelen worden gegenereerd door Ego-Referenties, zijn deel van de Overlevingsstrategie uit de Vroege Jeugd en zijn daarom dwangmatig en verslavend van aard.

 

Gerelateerde artikelen

    Read more related posts