Gezond Zelf-Gevoel

Gezond Zelf-Gevoel (GezondZG)

Het vermogen om jezelf te ervaren en voor jezelf, en in je eigen leven, aanwezig te zijn, en te beseffen dat zowel je Zelf als je leven van JOU zijn en van niemand anders. Het omvat het recht om te leven en jezelf te zijn, en je innerlijke kern als je thuis te ervaren van waaruit je leeft.

Het lijkt misschien alsof je een open deur intrapt met deze bewering, maar voor sommige mensen is het helemaal niet duidelijk wie en wat ze eigenlijk zijn. Misschien geldt dat ook voor jou? Als dat zo is, weet dan dat je daarin niet alleen bent.

 

Als je nooit hebt geleerd om een Zelf-Gevoel te ontwikkelen maar, om uiteenlopende redenen altijd gericht bent geweest op een ander, meestal je ouder of opvoeder, hoe zou je dat dan ook moeten weten?

 

Een Zelf-Gevoel is niet iets dat aangeboren is maar iets dat ieder mens moet ontwikkelen om goed te kunnen functioneren. Een automatische terugkoppeling naar je eigen persoon is heel vaak een cruciaal moment waarop je een beslissing kunt baseren of je motivatie tot een actie.

 

Wat anders dan je eigen Zelf, zou de basis moeten zijn van je handelen?

 

Maar je moet wel de gelegenheid hebben om je Zelf ‘zelf’ te onderzoeken, te aanvaarden en te onderhouden. Je ouders/opvoeders moeten daar instrumentaal in zijn en als die functie van hen uitblijft kom je zonder Zelf-Gevoel te zitten. Wat dan te doen? Daarover gaat de GZG -Methode.