Zelf-Gevoel (ZG)

Sense of Self

Een bewust of onbewust besef dat je zelfstandig bestaat als een uniek en potentieel autonoom mens, en wat daar in het dagelijks leven onlosmakelijk mee verbonden is.

Een andere mogelijke definitie van Zelf-Gevoel: Het onderbewuste besef van wie we zijn, hoe we ons eigen Zijn ervaren en hoe we onszelf duidelijk maken dat we bestaan.

 

Wat is het verschil tussen Zelf en Zelf-Gevoel? Met andere woorden: kan er een Zelf (identiteit) bestaan in onze psyche dat we niet voelen, waarvan we ons niet bewust zijn? NB, dat het bewust-zijn van je Zelf iets anders is dan het in je psyche aanwezig zijn van zo’n identiteit.

 

Deze Methode analyseert het Zelf-Gevoel, en ook het Zelf, als twee concepten die elkaar (deels) overlappen en die gekenmerkt worden door zes componenten, of ‘lagen’, van ‘zelf-bewustzijn’. De diepste lagen zijn meestal niet benaderbaar en herkenbaar voor het gewone bewustzijn.

 

In deze Methode worden drie types Zelf-Gevoel uitgebreid besproken:
– Het normale, gezonde, natuurlijke type: (Natuurlijk Zelf-Gevoel of NatuurZG)
– Het ongezonde en verwrongen type (Vals Zelf-Gevoel of VZG)
– Het resultaat van het helen van een Vals Zelf-Gevoel (Hersteld Zelf-Gevoel of HersteldZG).

Gerelateerde posts

    Read more related posts