Natuurlijk Zelf-Gevoel (NatuurZG)

natsos-icon-only

Het onderbewuste gevoel – dat normaal gesproken wordt ontwikkeld in je kinderjaren – dat je leeft als een ‘echt’, uniek individu en dat je een onvoorwaardelijk recht hebt om te zijn zoals je bent, onafhankelijk van wat anderen over je denken of zeggen.

Het is een permanent, meestal onbewust maar soms ook bewust, innerlijk weten of een duurzaam, altijd aanwezig, meestal subliminaal besef dat je fysiek, mentaal en emotioneel ‘aanwezig’ bent in/als je eigen individuele entiteit die zich fysiek, mentaal en emotioneel onderscheidt van ieder ander.

 

Dit is een Zelf-Gevoel, dat zich op een gezonde manier op het geëigende tijdstip in iemands leven heeft kunnen ontwikkelen. Daardoor is het een onderdeel van de persoon geworden, zodat die daar nooit aan hoeft te twijfelen en er altijd – onbewust- door beïnvloed wordt.

 

Het kenmerkt zich door het voortdurend aanwezige gevoel een zelfstandig wezen te zijn, een innerlijke ‘thuisbasis/toetssteen’ te hebben die niet ‘verdiend’ hoeft te worden en onafhankelijk is van prestaties, goedkeuring of wat dan ook, en daarom niet vatbaar is voor bestaansloosheid, zoals een Vals Zelf-Gevoel dat is.

 

Heeft een Natuurlijk Zelf-Gevoel zich eenmaal ontwikkeld, dan is het voorgoed aanwezig en beïnvloedt het ons via ons onderbewustzijn. Het levert de basis voor vrijheid om te leven, te handelen en te voelen, waarbij een duurzaam ‘ik-gevoel’ altijd aanwezig is.

Gerelateerde posts

    Read more related posts