Vals Zelf-Gevoel (VZG)

ssos

 

Een psycho-emotionele constructie die zich ontwikkelt tot een soort kunstmatige ruggengraat van de psyche van kinderen, die door hun ouders/verzorgers als een verlengstuk van zichzelf worden beschouwd, wat voor die kinderen (ook nog in hun volwassen leven) leidt tot dwangmatig streven naar op prestatie gebaseerde goedkeuring.

Sommige mensen zijn in hun kindertijd niet in de gelegenheid gesteld om een duurzaam besef van autonomie en onafhankelijkheid te ontwikkelen dat losstond van hun gedrag en prestaties. Je zou kunnen zeggen dat ze nooit het gevoel hebben gekregen dat zij onvoorwaardelijk recht hebben om te zijn wie ze zijn en zoals ze zijn.

 

Het gemis van het gevoel een echt op zichzelf staand persoon te zijn creëert een ondraaglijke angst en een innerlijke leegte. Daarom bedenken deze mensen als kind, onbewust allerlei strategieën om positieve reacties te krijgen van hun ouder/verzorger. Die positieve reacties van hun ouders vertegenwoordigen voor hen, wat er het dichtst in de buurt van wat ze in dat stadium van hun leven van hun ouders nodig hebben: gezond respect voor hen als hun eigen persoon.

 

Die (onbewust) zelfopgelegde strategieën behelzen allerlei voorwaarden en eisen waaraan ze menen te moeten voldoen om de goedkeuring van hun ouders te krijgen, die ze nodig hebben om te ervaren dat ze bestaan als autonoom mens.

 

Het voldoen aan de normen en waarden, de ‘voorwaardelijkheden’ voor de ouderlijke goedkeuring, brengt hen een kort moment van een positief gevoel van veiligheid dat functioneert als een Vals Zelf-Gevoel...

 

Dit ‘Goedgevoel’ vult de eerder aangegeven innerlijke leegte t en het streven ernaar wordt ervaren als een zaak van leven of dood. Het fungeert als een plaats-vervangend Zelf-gevoel en als zodanig wordt het verkrijgen van dat ‘Goedgevoel’ tot het ultieme levensdoel.

 

Het Vals Zelf-Gevoel is in feite onderdeel en tevens de aanleiding voor het bestaan van een complex van motieven, doelstellingen, gevoelens, behoeften, verlangens, gewoonten en gedragingen die in deze Methode het Op Vals Zelf-Gevoel gerichte Systeem wordt genoemd.

 

Dit systeem beheerst een belangrijk deel van iemands psyche en gedrag, en heeft grote invloed op zijn gezondheid, relaties, werk en allerlei andere aspecten van iemands leven, en daarmee ook op het leven van zijn omgeving (kinderen, partner). Het kan de oorzaak zijn van veel menselijk leed voor de persoon in kwestie en zijn omgeving.

 

Maar gelukkig is er, d.m.v. de Zelf-Gevoel Methode iets aan te doen, als je bereid bent eraan te werken.

 

Gerelateerde posts

    Read more related posts