Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem

SsoSOrientedSystem

Het gehele onderbewuste systeem van patronen van behoeften, gedrag, gewoonten, overtuigingen, doelstellingen en angsten gericht op het verkrijgen van op prestatie gebaseerde goedkeuring, dat functioneert als een ongezonde basis voor het leven.

Deze ongezonde mentale en emotionele structuur omvat alle gewoonten, overtuigingen, motieven, standpunten, doelstellingen, behoeften en alles binnen de persoon, dat erop gericht is ‘een ‘Goedgevoel’ binnen te halen. Deze structuur ontwikkelt zich vanzelf in een kind dat onvoldoende door zijn ouder/verzorger werd gezien als ‘echt’ mens, zodat het geen Natuurlijk Zelf-Gevoel heeft kunnen ontwikkelen.

 

Dit ongezonde, Op-VZG gerichte-Systeem is dus het gevolg van een op natuurlijke wijze gegroeide compensatie voor de afwezigheid van de gezonde structuur: een Natuurlijk Zelf-Gevoel.

 

Omdat er zoveel op het spel staat voor de persoon in kwestie (‘voelen dat je leeft, dat je er mag zijn’), leidt deze structuur tot een manier van leven waarin alles gericht is op één enkel doel: zorgen dat je een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ bereikt.

 

Zo iemand wordt geleid door Indirecte Motivatie. Hun gewoonten en behoeften bestaan vaak uit voorwaarden of eisen waaraan hij of zij dwangmatig moet voldoen om de innerlijke leegte te vullen en de doodsangst te vermijden die voorkomt uit het gevoel ‘onzichtbaar’ te zijn voor anderen.

 

Aan deze psycho-emotionele structuur ontleent zo iemand het misleidende, oppervlakkige en ongefundeerde gevoel dat hij of zij echt ‘bestaat’; het hele (pathologische) Op Vals Zelf-Gevoel-gerichte Systeem opereert daarom als of het een zaak van leven of dood betreft.

 

De behoefte aan beloning van een Goedgevoel is dwangmatig en verslavend, en is onlosmakelijk verbonden met het Op Vals Zelf-Gevoel gerichte Systeem.

Gerelateerde artikelen

    Read more related posts