Directe Relatie met je Zelf

direct-relationship-with-self-icon-only

Een manier om je eigen ‘zijn’ te ervaren, die inhoudt dat je je bewust bent van je lichaam en je Zelf ervaart zonder dat je hoeft terug te grijpen naar eigen prestaties of naar de meningen van andere mensen over jou. (Zie ook het tegengestelde: Indirecte Relatie met je Zelf).

In een ‘Directe relatie met je Zelf’ ervaar je je bestaan als onafhankelijk van het resultaat van bepaalde acties en gedragingen (zie Verborgen Doel en Verborgen Agenda). Je weet diep vanbinnen dat je leven impliceert dat je een ‘echt’ mens bent (zie Gebrek aan Zelf-Gevoel) en dat ‘weten’ is een gegeven, iets wat niet afhankelijk is van een voorwaarde van buitenaf (zie Ego-Referenties).

 

Deze diepe, geïntegreerde ervaring van je ‘ik’ als onafhankelijk bestaand individu onderbouwt te allen tijde de meer oppervlakkige referentie aan “mijzelf” zoals die zich voor doet in het dagelijks leven.

In je onderbewuste weet je altijd dat je leeft en het recht hebt om te zijn wie je bent, om ruimte en tijd in de wereld in te nemen. ‘Ik’ is een gegeven dat nooit aan twijfel onderhevig is. (Zie Angst voor Bestaansloosheid.)

 

Als je een Directe Relatie met je Zelf hebt, heb je ongelimiteerd toegang tot - en besef van - je ware, authentieke gevoelens, meningen, behoeften, wensen, voorkeuren en motieven. Die zijn niet verborgen voor jezelf of voor anderen, en je hebt geen enkele behoefte aan het overnemen van die van anderen of aan het om wat voor reden dan ook veinzen van die van jezelf. (Zie Ego-Referenties.)

 

Deze Directe Relatie met je Zelf komt alleen voor bij mensen met een Natuurlijk Gezond Zelf-Gevoel of bij hen die het werk gedaan hebben dat nodig is voor een Hersteld Zelf-Gevoel. Het is totaal afwezig bij mensen met een Vals Zelf-Gevoel, die juist gekenmerkt worden door een Indirecte Relatie met het Zelf.

 

Gerelateerde posts

    Read more related posts