Innerlijk Conflict

inner-conflict-icon-only

Het ervaren van een innerlijke strijd tussen twee of meer concurrerende en onverenigbare, innerlijke opdrachten om een Vals Zelf-Gevoel te kunnen ervaren. Dit leidt tot spanning en angst omdat deze competitie nooit een winnaar zal opleveren.

Een Innerlijk Conflict, in deze Methode, beschrijft de speciale situatie waarin kinderen - en ook volwassenen - die geen stabiel Zelf-Gevoel hebben kunnen opbouwen, zich onbewust, in plaats daarvan, bepaalde opdrachten hebben opgelegd, dingen die ze moeten verwezenlijken of manieren waarop ze zich moeten gedragen.

 

Deze zijn in eerste instantie gericht op het krijgen van goedkeuring van de ouder/verzorger. Later in het leven zijn ze gericht op het - via goedkeuring van jezelf of van anderen - bereiken van een toestand van een ’Goed-gevoel-over-zichzelf’, die het meest in de buurt komt van het gevoel echt te zijn.

 

In de loop van de tijd geven mensen zichzelf opdrachten die met elkaar conflicteren, of doen zich situaties voor waarbij de ene opdracht ten koste gaat van het succes van de andere, bijvoorbeeld ‘net zo lang doorgaan met oefenen tot het perfect is, of nu weggaan om op tijd te komen’.

Omdat er zo veel op het spel lijkt te staan bij het al dan niet succesvol uitvoeren van deze opdrachten (vgl Angst voor Bestaansloosheid), leidt zo’n ‘belangenconflict’ tot extreme angst en stress, die totaal niet in verhouding staan tot waar het in feite over gaat.

 

Als een relatief onbelangrijk lijkend incident bij iemand leidt tot een hoge mate van angst, duidt dat vaak op iets anders, iets wat speelt onder de oppervlakte. Die angst kan echter de oorzaak zijn van ernstige slapeloosheid en ander fysieke problemen.

Gerelateerde posts

    Read more related posts