Voertuig

vehicle

Een handeling of gedrag, uitgevoerd niet om de gewone, voor de hand liggende redenen, maar om specifieke vaardigheden of karaktereigenschappen te tonen. Het enige doel van de prestatie is het verkrijgen van goedkeuring.

De GZG term Voertuig heeft in deze Methode een zeer specifieke betekenis: het verwijst naar activiteiten of gedragingen die onbewust worden ingezet als middel om een ongezond, kunstmatig Zelf- Gevoel te bereiken door het scoren van goedkeuring wat een ‘Goed-gevoel-over-jezelf,’ oplevert. Dat gevoel is het surrogaat voor het duurzame besef een echt mens te zijn.

 

Als de ouder/verzorger niet meer leeft, zorgt het geïnternaliseerde ouderlijke oordeel, de Verinnerlijkte Ouderlijke Stem (VOS)voor die goedkeuring.

 

Het gedrag of de handeling die het Voertuig vormen, is dus slechts een middel of een (onbewust opererende) dekmantel voor het creëren van een gelegenheid om succesvol aan een onbewust aanvaarde voorwaarde of eis te voldoen over hoe je je moet gedragen/ hoe je moet zijn, gebaseerd op de criteria van je ouder/opvoeder.

 

Dat succes dient er uiteindelijk toe om je Verborgen Doel te bereiken en dat is een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ krijgen, de ongezonde versie van het gevoel te ervaren dat je een ‘echt mens’ bent.

 

In het proces dat zich afspeelt in het onderbewustzijn van iemand met Indirecte Motivatie is het kiezen van een Voertuig-van-het-moment de eerste stap:

 • Het kiezen van een Voertuig (een bepaalde activiteit, gedraging, situatie, gebeurtenis die zich aandient) voor het uitvoeren van een
  Ego-Referentie(voorwaarde of eis waaraan je je dient te houden) die moet leiden tot het bereiken van
  • het Verborgen Doel dat dan garant staat voor
  • het hebben van een ‘Goed gevoel over jezelf‘ dat wordt ervaren als
  • het (ongezonde) Vals Zelf-Gevoel.

 

Een voorbeeld van het inzetten van een activiteit als ‘Voertuig’: een muziekinstrument leren bespelen om je moeder te imponeren.. Dat gaat zo in zijn werk:
• Voertuig: een muziekinstrument leren bespelen om je moeders aandacht te krijgen
• Ego-Referentie is: bewijzen dat je een goed musicus bent(als je moeder dat graag ziet) wat weer moet leiden tot het verwezenlijken van je
• Verborgen Agenda, het krijgen van waardering, goedkeuring van je moeder , resulterend in
• Het gevoel van psycho-emotionele veiligheid, een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’
• wat je in staat stelt een Vals Zelf-Gevoel te ervaren en voor even gevrijwaard te zijn van een gevoel van Bestaansloosheid.

 

Het doel van het musiceren is dus niet simpelweg het genieten van het muziek maken.

 

De behoefte aan goedkeuring om te voelen dat je leeft is zo dwangmatig en wanhopig dat het realiseren van Ego-Referenties wordt ervaren als een zaak van leven of dood. Ze worden al in de vroege kindertijd ontwikkeld en blijven levenslang hun werk doen, ook al ben je je er niet van bewust.

 

Wat je normaal als doel van een bepaald soort gedrag of activiteit zou beschouwen, is, in zo’n geval, niet het echte doel. Het gewenste psycho-emotionele resultaat van een ‘Goedgevoel’ is dan onbewust je Verborgen Doel. En daarom noemen we de motivatie die eraan ten grondslag ligt Indirecte Motivatie.

 

Als een activiteit of gedrag fungeert als Voertuig naar een Verborgen Doel, wordt het resultaat uitermate negatief beïnvloed. Als een activiteit of gedrag fungeert als Voertuig-van-het-moment naar een ‘Verborgen Doel’, zal het verwachte, normale resultaat ervan zeer waarschijnlijk niet erg succesvol zijn, om diverse redenen. Met andere woorden, het inzetten van een activiteit of gedrag doet afbreuk aan het niveau van de eigenlijke actie.

 

Gerelateerde artikelen 

  Gerelateerde artikelen