Verinnerlijkte Ouderlijke Stem (VOS)

vipv

De voortdurend herhaalde verbale en non-verbale boodschappen die ouders, bewust of onbewust, uitzenden naar hun kinderen; deze worden in hun hoofd geprent als bijna fysieke neurale paden, zodat ze door het kind beschouwd worden als een onbetwiste waarheid over zichzelf.