Hindernis

hindrance-icon-only

Elk obstakel op de weg naar een Vals Zelf-Gevoel; het kan leiden tot woede en zelfs tot geweld, of tot het tegenovergestelde daarvan: depressie.

In deze Methode verwijzen de termen Hindernis en obstakel naar elke activiteit of gebeurtenis die niet gericht is op of bijdraagt aan het verkrijgen van een ‘Goed-gevoel-over-zichzelf’. Zo’n gebeurtenis wordt namelijk onbewust ervaren als een obstakel voor het bereiken van het doel van iemand die afhankelijk is van een Vals ZG voor zijn zelf-ervaring: het inzetten van dit ‘Goedgevoel’ ter vervanging voor het gevoel ‘echt’ te bestaan.

 

Dit ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ vloeit voort uit het met succes voldoen aan voorwaarden die gezien worden als noodzakelijk voor het verkrijgen van waardering en liefde van de ouder/verzorger. Als die ouder er niet (meer) is, wordt die rol overgenomen door de ‘innerlijke criticus’ van de persoon in kwestie, ook wel Verinnerlijkte Ouderlijke Stem genoemd (VOS).

 

Dit “Goedgevoel’ is een staat die het dichtst in de buurt komt van het gevoel een werkelijk, functionerend, levend mens te zijn.

 

Het ervaren van Hindernissen en obstakels veroorzaakt grote angst en woede, zelfs razernij, vanwege het als dreigend ervaren gevaar dat Bestaansloosheid opdoemt als de Hindernissen en obstakels het bereiken van het Verborgen Doel, namelijk dat ‘Goedgevoel’, in de weg staan.

 

Zie ook Op Vals ZelfGevoel-gericht DoelOverlevingsstrategie uit Vroege Jeugd (OSVJ).

Gerelateerde artikelen

    Read more related posts