Lesson 3 Taak: In welke Groep zit jij?

Wat is de status van jouw Zelf-Gevoel?

We houden het simpel! Print deze tekst en omcirkel of highlight de uitspraken waarvan jij vindt dat ze op jou van toepassing zijn.

 • Selecteer binnen elk lijstje de uitspraken die voor jou al bijna je hele leven gelden.
 • Denk niet te lang na over de uitspraken en probeer geen ‘uitzonderingen op de regel’ te bedenken.
 • Kies spontaan de uitspraken die over het geheel genomen het meest bij je passen.

Er zijn misschien uitspraken bij waar je geen duidelijk ja of nee op kunt zeggen. Blijf daar niet te lang bij stilstaan; je kunt beter doorgaan met invullen en er na afloop, bij het nakijken van wat je hebt aangekruist, nogmaals even op broeden.
Doe je best om snel door de lijst te gaan en met ja of nee te reageren zoals het spontaan in je opkomt. Ga af op je instinct, dat is in dit geval het beste!

Tel na afloop voor ieder lijstje het aantal aangekruiste uitspraken op. Dat levert alvast een eerste indruk op over jouw status: ben je iemand met een Natuurlijk Zelf-Gevoel of meer iemand met een Gebrek aan Zelf-Gevoel? Of misschien kom je dichter in de buurt van iemand met een Hersteld Zelf-Gevoel, zonder dat je dat wist!

Heb ik een Natuurlijk Zelf-Gevoel?

 • Ik kan me concentreren op de activiteiten of doelstellingen van mijn keuze.
 • Ik heb momenten waarop ik me gewoon goed voel over mezelf.
 • Ik heb geen heftige emotionele pieken en dalen; ik ben over het algemeen niet heel snel gekwetst of overenthousiast.
 • Ik heb de energie om me gelukkig te voelen.
 • Ik voel me op mijn gemak als ik alleen ben; ik voel me niet buitengesloten.
 • Ik heb het vermogen om de wereld om me heen waar te nemen zoals die is.
 • Ik voel me innerlijk helder en stabiel.
 • Ik voel een continue stroom van levensenergie.
 • Ik kan me focussen op het hier en nu, en onderscheid maken tussen wat daarin relevant is en wat niet.
 • Ik beschouw mezelf als onafhankelijk en potentieel onderling afhankelijk.
 • Ik kan luisteren naar anderen, en ze ook echt horen.
 • Ik weet waar mijn grenzen liggen.
 • Ik slaap meestal goed.
 • Ik kan kwaad worden, maar dat duurt nooit lang; de dagelijkse dingen vinden altijd wel een oplossing.
 • Ik heb geen moeite met het maken van keuzes en me daaraan houden.
 • Ik weet wat ik wil en wat ik belangrijk vind.
 • Ik weet wat mijn normen en waarden zijn.
 • Ik heb persoonlijke voorkeuren en een persoonlijke smaak.
 • Ik eet matig en ben geen stress-eter.
 • Ik ben het eens met de stelling: ‘Morgen is er weer een dag. Wat vandaag niet lukt, kan ik morgen doen.’
 • Ik ben meestal gelijkmatig van humeur en emotioneel in balans.
 • Ik ervaar mijn levensenergie als gelijkmatig verdeeld over mijn hele lichaam.
 • Ik heb geen last van wagenziekte, zeeziekte of iets dergelijks.
 • Ik heb geen moeite met menigten.
 • Ik ben in staat om liefde en geluk na te streven en te ervaren.

Of neig ik meer naar een Gebrek aan Zelf-Gevoel?

 • Ik had als kind een ouder/verzorger die extreem op zichzelf gericht was.
 • Ik ben afhankelijk van de mening van anderen.
 • Ik ervaar soms emotionele achtbanen: diepe dalen/hoge pieken, en depressiviteit/opperste vervoering.
 • Ik vraag me weleens af of ik niet ‘in trance’ leef.
 • Ik voel vaak innerlijke chaos en verwarring.
 • Ik laat me ook als volwassene vaak leiden door strategieën die ik als kind nodig had.
 • Ik zie soms sleutelfiguren uit mijn verleden terug in mensen in mijn heden.
 • Mislukken is voor mij geen optie.
 • Ik heb last van paniekaanvallen, oogmigraines, gewone migraines, angstaanvallen, depressiviteit, zelfmoordgedachten.
 • Ik kan een control freak zijn, voor mezelf en voor alles en iedereen.
 • Ik kan heel slecht omgaan met onaangekondigde veranderingen.
 • Ik vind het moeilijk om keuzes te maken en me daaraan te houden.
 • Ik pas me te gemakkelijk aan aan de smaak en de voorkeuren van anderen.
 • Eten helpt om me ‘geaard’ te voelen.
 • Ik heb altijd het gevoel dat het me aan tijd ontbreekt om alles te doen wat ik nodig vind.
 • Ik heb grote moeite met het ‘loslaten’ van dingen die niet af zijn.
 • Mijn stemming is maar zelden ‘gewoon gelijkmatig’.
 • Ik ben vaak overdreven enthousiast, verkeerd gemotiveerd, uitzinnig, angstig, overgevoelig en hypergespannen.
 • Ik voel me soms alsof ik niet echt ‘leef’.
 • Ik heb last van wagenziekte: misselijk, duizelig, evenwichtsstoornissen.
 • In een menigte voel ik me vaak ‘verdwijnen’ tussen alle andere mensen.
 • Ik ben snel geïrriteerd, nerveus, verdrietig en beledigd.
 • Ik krijg ‘vlinders in mijn buik’ als ik meen iets bereikt te hebben.
 • Ik denk dat liefde en geluk niet voor mij zijn weggelegd.
 • Ik ben gevoelig voor ongelukjes.

Heb ik een Hersteld Zelf-Gevoel?

 • Om me te helpen bij mijn genezingsproces en voor mijn eigen gezondheid onderhoud ik weinig of geen contact met mijn ouder/verzorger.
 • Ik kan me beter concentreren op de dingen zoals ze zijn.
 • Ik voel steeds minder angst, omdat ik steeds minder behoefte heb aan de toestand van ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’.
 • Mijn emoties ervaar ik als veel meer ‘evenwichtig’.
 • Ik ben me nu bewust van mijn eigen situatie, en ben bereid daaraan te werken.
 • Ik krijg een steeds dieper inzicht in de wereld/het leven.
 • Ik ben steeds beter in staat om me te concentreren op mijn werkelijke persoonlijke welzijn en doelstellingen.
 • Ik word steeds meer de baas over mijn eigen leven, en ben bereid tot teamwork en tot samenwerken met anderen.
 • Ik zie en hoor anderen voor wie ze zijn.
 • Ik weet dat zelfacceptatie leidt tot acceptatie van anderen, wat de weg opent naar allerlei vormen van interactiviteit.
 • Ik vertoon steeds minder controlerend gedrag.
 • Ik leer onderscheid te maken tussen toewijding en dwangmatigheid.
 • Ik zie nauwelijks nog redenen voor ‘vecht of vlucht’-reacties.
 • Ik word steeds beter in het nemen van beslissingen en in het maken van bewuste keuzes.
 • Ik heb ontdekt wat ik wil en wat ik echt belangrijk en waardevol vind.
 • Ik ben in staat om prioriteiten en grenzen te stellen en mijn eigen potentieel juist in te schatten.
 • Ik heb mijn eigen smaak en voorkeuren ontwikkeld, die ik ervaar als aspecten van mijn Zelf.
 • Ik heb minder last van wagenziekte omdat ik mezelf beter kan ‘aarden’.
 • Ik reageer normaal op menigten.
 • Ik ben minder gevoelig geworden op het gebied van gewone, alledaagse dingen.
 • Ik denk dat liefde en geluk binnen mijn bereik liggen.
 • Ik ben veel ontspannener, en dat blijft vooruitgaan.
 • Ik ben minder gevoelig voor ongelukjes dan ik was.
 • Je kunt je nu wel enigszins een beeld vormen van de plek waar je Zelf-Gevoel verankerd is, en we nodigen je uit om eens rustig te gaan zitten. Maar voordat je het vonnis velt over de huidige status van je Zelf-Gevoel , moet je het volgende doen:

Haal driemaal diep adem en besef dat je je in alle oprechtheid in deze activiteit hebt gestort om te ervaren hoe je je hebt ontwikkeld tot volwassen mens.

Herinner jezelf eraan dat je je best hebt gedaan om te kunnen functioneren in de wereld zoals jij die kent en in het gezin waarin je bent geboren.

Wees lief voor jezelf en heb een beetje mededogen, in plaats van altijd maar kritisch naar jezelf te kijken.

Kijk naar jezelf in de rol van waarnemer, en zie hoeveel geestkracht je als kind hebt moeten ontwikkelen – en besef hoeveel intelligentie dat van je gevraagd heeft.

Begin met jezelf de vraag te stellen: ‘Welk denkbeeld, welk gedrag of welke strategie heb ik niet langer nodig, en ben ik bereid om afstand daarvan te doen zodat ik nu echt mijn eigen leven kan gaan leiden?

Net als met de vorige oefeningen in Les 1 en Les 2 wordt het materiaal dat je hier hebt verzameld gebruikt om dieper in jezelf te graven. Je genezingsproces en het herstel van een Zelf-Gevoel begint met bewustzijn van de werkelijkheid – en je hebt nu een duidelijke inventarisatie van jouw werkelijkheid op dit moment.
Waar je je ook bevindt, weet dat bewustzijn en het vermogen om jezelf te genezen altijd samengaan!