Lesson 2 Taak: Een Leerovereenkomst Opstellen

EEN LEEROVEREENKOMST OPSTELLEN

Jouw reis naar een beter inzicht in jezelf is begonnen met het voornemen om deze cursus te doen. Nu nodigen we je uit om als eerste taak een Leerovereenkomst te sluiten met je Zelf. We bieden je in deze sectie verschillende formats hiervoor aan. Om er maximaal profijt van te hebben kun je ervoor kiezen om ze allemaal te gebruiken.

Waarom zou je een Leerovereenkomst opstellen?

 • Om inzicht te krijgen in wat je gemotiveerd heeft om hiermee aan de slag te gaan, en om dat inzicht levend te houden.
 • Om je doelstellingen en intenties te leren herkennen en erkennen.
 • Om jezelf te ondersteunen wanneer je uitdagingen tegenkomt.

Als je besluit een overeenkomst te sluiten met je Zelf, betekent dat dat je jezelf belooft serieus werk te maken van deze cursus en dat je je vast hebt voorgenomen om te slagen. Hier zijn een paar redenen die het gemakkelijker maken om je aan die belofte te houden:

 • Je hebt een reminder van die belofte aan je Zelf
 • Het is makkelijker om je te houden aan iets waartoe je zelf hebt besloten
 • Uitspraken gericht tot jezelf zijn zeer effectief
 • Wat je zelf kiest werkt altijd beter!

Het formuleren van doelstellingen en intenties zorgt ervoor dat je helder, gefocust en gemotiveerd blijft. Wat zou jouw reactie zijn op de volgende stellingen?

Ik spreek met mezelf af om onbevangen en nieuwsgierig aan de slag te gaan met de hier geboden oefeningen en instrumenten voor het verbeteren van bepaalde aspecten in mijn leven, te weten …

Wat ik het liefst wil voor mezelf of voor iemand die me dierbaar is, is …

Er zijn dingen in mijn gedrag die ik graag zou willen veranderen, omdat ik ze noodgedwongen heb aangeleerd en ze dus niet echt vanuit MEZELF komen. Bijvoorbeeld ….

FREE-WRITING-OEFENING

De Free-writing-techniek is een krachtig instrument in deze cursus. Hier zijn een paar manieren waarop je die techniek kunt gebruiken:

Je kunt een overeenkomst met jezelf opstellen door je antwoorden op de stellingen hieronder in free-writing, dus onbevangen en zonder zelfkritiek, op te schrijven. Door jezelf niet te censureren krijg je vanzelf authentieke antwoorden, en vult je geest automatisch in wat je niet direct weet. Je eerste impuls is vaak de meest betrouwbare, dus aan de slag ermee!

1. Enkele voorbeelden van stellingen om op dreef te komen:

 • Ik ga mijn best doen om mijn ware Zelf te ontdekken.
 • Ik ga mijn best doen om volkomen openhartig te zijn.
 • Ook al vind ik dit eng, ik zal de vraag toch beantwoorden!
 • Ik beloof om eerlijk te zijn tegenover mezelf.
 • Ik ben serieus van plan om uit te zoeken waar mijn weerstand vandaan komt tegen het accepteren van bepaalde inzichten en het veranderen van mijn kijk op bepaalde dingen.
 • Ik ben me bewust van de grote kracht van ontkenning, en ben bereid om dat nader te onderzoeken.

Probeer je stellingen zo actief, specifiek en levendig te houden als mogelijk.

2. Een andere manier: vul de volgende zinnen aan om een beter beeld te krijgen van je doelstellingen en voornemens, en daardoor gemakkelijker helder en gefocust te blijven.

 • Iets wat zeker voor mij geldt is …
 • Ik sta erom bekend dat ik … ben
 • Ik wou dat ik wat meer … was
 • Ik heb me altijd afgevraagd waarom ik …
 • Succes betekent voor mij …
 • Ik ben het zat om altijd ‘ja’ te zeggen wanneer …
 • Het is belangrijk om bij het schrijven de Kritische Geest/Redacteur in je hoofd uit te schakelen; schrijf snel, zonder te oordelen en alsof er over wat je schrijft geen discussie mogelijk is.

Spreek je uit! Wees waarachtig! Wees oprecht! Wees brutaal! Durf te dromen!

Einde van de oefening vrij-schrijven

LEEROVEREENKOMST MET JE ZELF

Ter inspiratie hier een voorbeeld van een uitgeschreven Leerovereenkomst:

“Ik, Deborah, ga deze cursus doen om EINDELIJK eens duidelijkheid te krijgen over de reden waarom ik me altijd zo gestrest en gehaast voel wanneer er iets, hoe klein of onbelangrijk ook, van me verwacht wordt. Ik heb al zoveel aan mezelf gewerkt, maar ik merk dat er steeds weer van dat irritante onkruid opduikt in mijn tuintje. Ik weet dat ik het best kan, maar waarom saboteer ik mezelf zo? Ik weet dat ik bekend sta om mijn ruimhartigheid, maar nog steeds zeg ik soms ja wanneer ik eigenlijk nee wil zeggen.”

 • Ik sta voor mijn eigen leven
 • Ik ben mezelf, jegens mezelf en ook jegens ieder ander
 • Voordat ik gewoon blij kan zijn met mezelf, met wat voor ‘fantastisch mens’ ik ben, moet ik uitvinden waar mijn behoefte aan erkenning door anderen vandaan komt.
 • Ik plan in dat de taken die ik voor deze cursus moet doen kunnen uitlopen, want ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat dat gaat gebeuren als ik moe ben of niet genoeg rust ervoor kan vinden.
 • Ik zie ernaar uit om te ontdekken hoe ik mijn denkwereld en mijn gedrag zodanig kan ombuigen dat mijn levenskwaliteit verbetert en de stress in mijn leven aanmerkelijk minder wordt.

Nu is het moment aangebroken dat je je eigen Leerovereenkomst gaat opstellen, in je eigen woorden en in het format dat je zelf het prettigst vindt.