Uitslag van de Quiz: Hersteld Zelf-Gevoel

Hersteld Zelf-Gevoel

Hersteld Zelf-Gevoel

 “Ik ben me bewust van mijn Zelf en twijfel niet aan mijn bestaansrecht. Met andere woorden: ik hou van mezelf.”

Gezond Zelf-Gevoel (Natuurlijk Zelf-Gevoel of Volledig Hersteld Zelf-Gevoel)

Jouw antwoorden op de vragen uit onze quiz wijzen op een Gezond Zelf-Gevoel. Gefeliciteerd! Je behoort óf tot de gelukkigen die al in hun kindertijd een Gezond Zelf-Gevoel hebben kunnen ontwikkelen, of je hebt het herstelproces volledig en met succes doorlopen en je Zelf-Gevoel volledig hersteld. Je weet wie je bent en kunt je eigen gedachten, gevoelens, meningen en voorkeuren duidelijk herkennen. Je zit lekker in je vel en voelt niet de druk om perfect te presteren zodat je kunt voldoen aan andermans verwachtingen. Je bent je bewust van je Zelf en twijfelt niet aan je bestaansrecht.

Wil je meer leren over motivatie, meer inzicht in en meer waardering krijgen voor je Gezond Zelf-Gevoel, en hulp bieden aan mensen in je leven die dat niet hebben, doe dan onze online-cursus en lees ons nieuwe boek Gezond Zelf-Gevoel.

Deel je Gezond Zelf-Gevoel met de mensen om je heen en leer hen hoe ze hun ware Zelf kunnen zijn. Wees de verpersoonlijking van de veranderde wereld die je graag zou willen zien!

Je hebt de quiz nu dus gedaan en je weet je score. Hoe nu verder?

 Ben je er klaar voor om de kwaliteit van je leven te verbeteren?

In plaats van ernaar te streven om, elke dag opnieuw, een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ te krijgen, voel je je nu altijd goed over jezelf. Je bent tenslotte het enige wat je hebt. Hoe zou je je niet goed voelen over jezelf?

HOE KUN JE JE ZELF-GEVOEL OPBOUWEN EN IN STAND HOUDEN?

Schrijf je vandaag nog in
voor de online-cursus
‘Hulp bij het ontwikkelen van je Zelf-Gevoel’

 

De online-cursus ‘Wees Jezelf, Hulp bij het ontwikkelen van je Zelf-Gevoel’ is een holistische doe-het-zelfmethode van 9 weken, gebaseerd op de Zelf-Gevoel Theorie en Methode. De cursus heeft als uitgangspunt dat veel symptomen van menselijk lijden geworteld zijn in een Gebrek aan Zelf-Gevoel. Een Gebrek aan Zelf-Gevoel kan tot uiting komen in de vorm van problemen op fysiek, mentaal en emotioneel gebied, en ook op sociaal en maatschappelijk gebied.

Deze cursus spreekt tot het kind in ieder mens. Het doel van de cursus is inzicht verschaffen in het proces waarin iemands ontwikkeling tot een gezonde, goed functionerende volwassene in de vroege kinderjaren geblokkeerd kan worden. De Methode is holistisch in die zin dat hij zich bezighoudt met de geest, de emoties en het lichaam als onderling afhankelijke, en ook als interactieve eenheden.

De online-cursus Hulp bij het ontwikkelen van je Zelf-Gevoel is geen abstracte oefening; hij is bedoeld om er interactief mee aan de slag te gaan, en dat kan soms best een uitdaging zijn.

Het allerbelangrijkste is dat de cursus bedoeld is om je kwaliteit van leven te verbeteren. Als je geïnteresseerd bent, is het goed om te weten wat de specifieke doelstelling van de cursus is:

  1. Het lesmateriaal is bedoeld om je te laten inzien of jij zelf, voor het ervaren van je Zelf, afhankelijk bent van een Vals Zelf-Gevoel
  2. Het maakt je duidelijk waarom en hoe dit is gebeurd
  3. Het helpt je bij het onder ogen zien en accepteren van wat dit voor je betekent
  4. Het laat je de impact zien die je ongezonde verleden nog heeft op je huidige leven en geeft je de tools om deze impact uit te wissen
  5. Het moedigt je aan om je Vals Zelf-Gevoel uiteindelijk te vervangen door een Hersteld Zelf-Gevoel

Wat bedoelen we nu precies als we het hebben over Zelf-Gevoel?

  • Zelf-Gevoelis het bewuste (of onbewuste) besef van het feit dat je een ‘eigen persoon’ bent. ‘Ik’ is niet zomaar een woord; het is betekenisvol. Iedereen kent en gebruikt het woord ‘zelf’, maar sommige mensen zijn zich sterker bewust van hun ‘ik’ dan andere. Afhankelijk van wat er al dan niet (!) plaatsvindt in de kinderjaren kan het Zelf-Gevoel goed of juist onvoldoende ontwikkeld zijn. In het laatste geval creëert iemand een ongezonde vervanging daarvoor, om toch nog iets van een Zelf te kunnen ervaren. Dit verschijnsel is de voornaamste oorzaak van veel menselijk leed.
  • Gezond Zelf-Gevoelis het vermogen om je authentieke Zelf te herkennen als je ‘ik’. Je kunt je als de ‘je-Zelf-ervarende ik’ volledig identificeren met je eigen lichaam, geest en emoties en die als geïntegreerde aspecten van je Zelf beschouwen.
  • Gebrek aan Zelf-Gevoel is de afwezigheid van een op natuurlijke wijze ontwikkeld, permanent besef dat je bestaat als ‘ik’, als jezelf, onafhankelijk van wat anderen over je denken. Een Gebrek aan Zelf-Gevoel leidt onvermijdelijk tot compensatiegedrag: we ontwikkelen dan een ongezond, onecht, vals Zelf-Gevoel, omdat wij mensen nu eenmaal niet kunnen functioneren zonder enige vorm van Zelfervaring.
  • Vals Zelf-Gevoelis een voorbijgaand moment van een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’ dat het gat vult dat ontstaat door een Gebrek aan Zelf-Gevoel, en dat fungeert als surrogaat voor de echte ‘ik’-ervaring. Dit systeem begint zich al in de kindertijd te ontwikkelen, wanneer een kind niet door zijn ouders/verzorgers wordt behandeld als een autonoom individu, maar eerder als een verlengstuk van henzelf. Afhankelijkheid van een Vals Zelf-Gevoel voor het ervaren van je Zelf werkt een dwangmatig streven naar een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ via op prestatie gebaseerde goedkeuring, in de hand. Met andere woorden: je raakt daaraan verslaafd.

Hersteld Zelf-Gevoel is een innerlijk weten, een bewust beseffen wie en wat je bent, als resultaat van de helende HEALTHYSENSEOFSELF-methode. Het is een permanent bewustzijn dat je bestaat als mens, los van je ouders/verzorgers en onafhankelijk van wat je presteert en of je voldoet aan andermans eisen en daarmee goedkeuring verdient. Een Hersteld Zelf-Gevoel functioneert als een gezonde, psycho-emotionele ruggengraat en referentiepunt in je leven, een thuis waarin je vrij bent en van jezelf kunt houden zoals je bent. Het is in eerste instantie het resultaat van een bewuste inspanning (herconditionering), maar na verloop van tijd wordt het geïnternaliseerd en verhuist het naar je onderbewuste.

 

Home

Home

 

 “I feel at home wherever I am for I always have my Sense of Self.”

Ik voel me thuis in mijzelf, waar ik ook ben en wat er ook gebeurt want mijn Gezond Zelf Gevoel is mijn baken.

Ken je iemand die de Quiz ook zou willen doen? Geef hen de link voor de Quiz!