Les 9 – Antwoorden op de Vragen

‘Wees jezelf’ Cursus – Hulp bij de ontwikkeling van je Zelf-Gevoel

Hier zijn een aantal vragen om te zien of je de concepten van Les 9 goed begrijpt:

 1. Hoe past de Vertekenende Spiegel in het Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem?
  De Vertekenende Spiegel leidt tot de ontwikkeling van een Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem, omdat het kind door de ouders weerspiegeld wordt op basis van de behoeften van de ouder en niet op basis van het kind zelf. Dit betekent dat het kind geen Zelf-Gevoel kan ontwikkelen en afhankelijk wordt van ouderlijke goedkeuring, door te proberen in de Vertekenende Spiegel te passen.
 2. Noem een paar onderdelen van het Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem.
  Mogelijke punten op je lijst: zelfverwijten, gebrek aan echtheid, Bestaansloosheid, Angst voor Bestaansloosheid, Overlevingsstrategie uit de Vroege Jeugd met de daarbij horende Ego-Referenties, Verborgen Agenda’s, Verborgen Doelen, Voertuigen, Verinnerlijkte Ouderlijke Stem, ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’; verder ook gedrags- en gevoelsaspecten zoals boosheid, woede, depressiviteit, dwangmatigheid, stress, bezorgdheid, zelfsabotage, onvoorspelbaar gedrag, angst voor je eigen gedrag, angst voor je eigen emoties, angst voor gedrag en emoties van anderen, faalangst, angst om niet te kunnen functioneren. Kortom, alles wat een Gebrek aan Zelf-Gevoel veroorzaakt.
 3. Wat zijn de belangrijkste drijfveren bij het verwezenlijken van een Op Vals Zelf-Gevoel gericht Doel (één of meer Verborgen Doelen), die ervoor zorgen dat je je gedrag steeds weer herhaalt?
  De belangrijkste drijfveer is de goedkeuring van je ouders, die je nodig hebt omdat je je anders Bestaansloos voelt. Daarom wordt dat een zaak van leven of dood en ben je ook doodsbenauwd als je je Ego-Referenties niet na kunt leven en je Verborgen Agenda niet kunt waarmaken.

De volgende vier vragen zijn persoonlijk.

Ze dienen om je inzicht in je Zelf te verdiepen door je uit te nodigen de begrippen van Les 9 toe te passen op je eigen leven:

 1. Heb je enige weerstand ondervonden terwijl je door de oefeningen ging? Hoe heb je dat opgelost?
 2. Kun jij het voelen als je vastzit in een Op ValsZG gericht Systeem?
 3. Welke van de op ValsZG gerichte angsten zijn het moeilijkst voor jou?
 4. Ga terug naar het doel dat je jezelf hebt gesteld aan het begin van deze cursus. Hoe staat het daarmee?