Les 7 – Antwoorden op de Vragen

‘Wees jezelf’ Cursus – Hulp bij de ontwikkeling van je Zelf-Gevoel

Hier zijn vijf vragen om (voor jezelf) te zien of je de concepten van Les 7 goed begrijpt:

 1. Wat betekent het als een kind verstrengeld is met zijn ouders?
  In een Verstrengelingssituatie heeft een kind zich niet losgemaakt van de ouder en is hij of zij afhankelijk van hun goedkeuring om het gevoel te hebben dat hij leeft, en om dat te bereiken doet het kind zijn best om de goedkeuring van de ouders te verkrijgen of om gewoon gezien te worden. De Verstrengeling bestaat omdat het kind niet de goede bouwstenen gekregen heeft om een Gezond Zelf-Gevoel te ontwikkelen. Deze strategieën om goedkeuring te krijgen worden deel van het Zelf van het kind.
 2. Geef een paar praktische voorbeelden van hoe je Verstrengeling met een ouder kunt herkennen bij een kind of volwassene.
  In een Verstrengeling heeft het kind de voorkeuren van de ouders verinnerlijkt. Om zich met de ouder te vereenzelvigen eet hij of zij misschien alleen wat de ouders lekker vinden en ontwikkelt hij nooit een eigen smaak. Hij doet dingen die de ouder leuk vindt, omdat hij zich meer bekommert om de ouder dan om zichzelf, en daardoor heeft hij nooit geleerd wat hij zelf echt leuk vindt. Jammer genoeg is het kind zich hier niet van bewust en denkt hij dat het zo hoort.
 3. Wat is de hoofdoorzaak van Verstrengeling?
  De hoofdoorzaak van Verstrengeling ligt in het feit dat de ouder zich niet uit zijn/haar eigen belevingswereld kon losmaken en het kind daarom niet kon zien als een onafhankelijk, potentieel autonoom mens. De ouder houdt controle over het kind en geeft het nooit volledige zelfstandigheid. Daardoor kan het kind geen Zelf-Gevoel ontwikkelen. Het ontwikkelt dus nooit een ‘psychologische ruggengraat’. De video’s in Les 7 geven een grafisch beeld van dit proces. We raden je aan om deze video’s te bekijken om het proces dat tot Verstrengeling leidt helemaal te begrijpen.
 4. Hoe werkt verinnerlijking van een ouderlijke stem bij een kind of volwassene met een Gebrek aan Zelf-Gevoel?
  De Verinnerlijkte Ouderlijke Stem (VOS) ontstaat uit de herhaalde verbale en non-verbale boodschappen die ouders hun kinderen geven. Deze boodschappen worden in de geest van kinderen verweven tot een onbetwistbare waarheid over henzelf. Denk bijvoorbeeld aan de moeder die haar kind continu verwijten maakt als: ‘Je bent altijd ziek; je maakt altijd problemen; je bent een lastpost!’ Na een paar jaar kan alleen al de gezichtsuitdrukking die bij de verwijten van de ouder hoort deze ‘waarheid’ bij het kind oproepen.
 5. Hoe manifesteert de VOS zich normaal gesproken?
  Hij laat zich zien in het kopiëren van de meningen, smaken en voorkeuren van de ouder en wordt gebruikt als zelf-oordeel. Hij kan zich ook voordoen als een lichamelijk symptoom, veroorzaakt door de angst voor wat er zou gebeuren als het kind (en later de volwassene) tegen de ouderlijke waarden in zou gaan. Deze ouderlijke waarden zijn deel van de overlevingsstrategie, gericht op het verkrijgen van goedkeuring. Spanning in nek en schouders, rugpijn en hoofdpijn kunnen allemaal symptomatische indicaties zijn van een Verinnerlijkte Ouderlijke Stem.

De volgende drie vragen zijn persoonlijk.
Ze dienen om je inzicht in je Zelf te verdiepen door je uit te nodigen de begrippen van Les 7 toe te passen op je eigen leven:

 1. Hoe denk je dat je verstrengeld zou kunnen zijn met je ouders?
 2. Wat heb je geprobeerd om anders te doen dan je ouders? Heb je wel eens gezworen dat je iets nooit zult doen wat je ouders wel gedaan hebben?
 3. Wanneer hoor/voel je je VOS het meest? In welke situaties denk je dat je werkelijk je eigen gevoelens of voorkeuren ervaart?