Les 6 – Antwoorden op de Vragen

‘Wees jezelf’ Cursus – Hulp bij de ontwikkeling van je Zelf-Gevoel

Hier zijn een paar vragen om (voor jezelf) te zien of je de concepten in Les 6 goed begrijpt:

 • Wat is het verband tussen een Verborgen Agenda/Doel en Indirecte Motivatie?
  Indirecte Motivatie betekent dat je dingen om andere redenen doet dan de voor de hand liggende; het echte motief is je Verborgen Agenda – laten zien hoe goed je bent. Waarom doe je dat? Omdat het je uiteindelijke (Verborgen) Doel is om de mening die je ouders over jou hebben te veranderen en eindelijk door hen geaccepteerd te worden zoals je werkelijk bent.
 • Hoe voelt het precies om een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ te hebben nadat je goedkeuring hebt gekregen?
  Een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’ manifesteert zich als een moment van tijdelijke verlichting van de drang om perfect te zijn, zodat een bepaald persoon zich goed voelt over jou, zodat jij weer zijn/haar goedkeuring krijgt.
 • Welke fase komt daarna?
  De behoefte aan een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ is bijna dwangmatig, dus na een korte periode van opluchting voel je opnieuw de behoefte om aan de voorwaarden te voldoen die nodig zijn om goedkeuring te krijgen, en steeds weer opnieuw te bewijzen dat je het kunt. Een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’ kan door van alles bereikt worden: van grote blijdschap over iets wat je hebt gepresteerd tot een positieve ontmoeting met je ouders tot het gevoel van tijdelijke verlichting van de druk om altijd maar perfect te moeten zijn. Na een kortstondig moment van ontspanning komt opnieuw die behoefte op, of keert de angst om te falen weer terug.
 • Hoe kunnen we onze oude patronen van denken en doen veranderen?
  Het is belangrijk om eerst je oude gedragspatronen te herkennen en dan een inventaris op te maken van de manieren waarop je in je behoefte aan goedkeuring voorziet.
  Die manieren zijn je Ego-Referenties geworden. Maak een lijst van die Ego-Referenties en kijk wat je Verborgen Agenda’s zijn. Zoek op basis daarvan naar wat je Verborgen Doel is, en je zult ontdekken dat dit doel helemaal geen nut meer voor je heeft. Nu ben je gemotiveerd om naar een doel te zoeken dat meer betrekking op jou zelf heeft.
 • Wat is een goed begin?
  Zoek uit wat je dagelijkse drijfveren zijn en erken hoe ze je huidige werkelijkheid beïnvloeden. Denk na over de vraag: Waar komt die drang vandaan om te voldoen aan bepaalde regels en voorwaarden? Vraag je in alle eerlijkheid af of die regels en die voorwaarden gebaseerd zijn op je eigen inzichten. Als je concludeert dat dat niet het geval is, kun je je Zelf ‘herconditioneren’ door met je eigen brein te denken en met je eigen hart te voelen; laat je eigen stem en je eigen expressie doorbreken. En wees vooral eerlijk tegen jezelf.

De volgende drie vragen zijn persoonlijk.
Ze dienen om je inzicht in je Zelf te verdiepen door je uit te nodigen de begrippen van Les 6 toe te passen op je eigen leven:

 1. Kun je een Verborgen Agenda herkennen die je van je ouders geërfd hebt?
 2. Heb je weleens het idee dat iemand die je kent handelt vanuit een Verborgen Agenda?
  Wat zou die kunnen zijn? Wat zou zijn of haar Verborgen Doel kunnen zijn?
 3. Waar krijg jij een ‘Goed-gevoel-over-jezelf’ van?