Leesmateriaal Voor De Online-Cursus

Leesmateriaal voor de Online-cursus
Ontwikkel je Zelf-Gevoel
Introductie

Het begin van de innerlijke zoektocht naar mijn Zelf

(p. xv)

Bijna 30 jaar geleden begon ik aan het ontwikkelen van de Gezond Zelf-Gevoel Methode toen ik, net moeder geworden en geplaagd door ernstige slapeloosheid, op zoek ging naar mijn innerlijk. Dit project is een combinatie van een groeiproces en een onderzoeks- en leerproject. Het publiceren van deze Methode is de verwerkelijking van mijn wens om een bijdrage te leveren aan een beter leven voor ieder mens en voor de wereld als geheel.

Het is 1985 en mijn dochter is drie maanden oud; het wordt tijd dat ik weer aan het werk ga. Ik heb een baan als fagottiste in het Amsterdams Philharmonisch Orkest en de zes weken zwangerschapsverlof zitten erop. Maar waarom val ik opeens niet meer gewoon in slaap en krijg ik niet mijn welverdiende, verfrissende nachtrust, terwijl ik dat juist zo nodig heb? Het is nogal een uitdaging om voor het eerst moeder te worden, en zeker als je baby te vroeg geboren is. Ze was net een Barbiepop, zo klein. Zorgen voor zo’n babytje en tegelijk terugkeren naar m’n veeleisende baan vereiste een heldere geest en een uitgerust lichaam; maar helaas, ik kon niet slapen!

‘Ik heb natuurlijk gewoon moeite me aan de nieuwe situatie aan te passen. Het wordt geleidelijk aan vanzelf wel beter’, zo stelde ik mezelf gerust. Maar dat gebeurde niet. De ene nacht sliep ik redelijk goed en de twee nachten daarop weinig of helemaal niet. Niet dat ik me nu in bed zorgen over iets lag te maken… Nee, ik lag daar met een totaal leeg hoofd. Ik snapte echt niet wat er met me aan de hand was.

Gedurende de eerste slapeloze maanden probeerde ik er op alle mogelijke manieren iets aan te doen. ‘Neem een glas melk voor het slapengaan’, was mijn moeders advies. ‘Een glas rode wijn’, suggereerde een goedbedoelende vriend. ‘Niets meer ondernemen in het uur voordat je naar bed gaat, en ontspanningsoefeningen doen,’ suggereerde weer een ander. ‘Geen koffie meer!’, was het advies van een heleboel mensen. ‘Geen knoflook en geen pepers’, aldus een Tibetaanse healer, en hij schreef me een groot aantal bittere bruine pillen voor die niets uithaalden. Mijn huisarts gaf me slaappillen en daarmee lukte het wel. Maar zodra ik ermee stopte, was ik weer terug bij af. Ik kon gewoon niet meer slapen. Toen eenmaal bleek dat er geen medische oorzaken voor mijn slapeloosheid waren vroeg ik me wanhopig af: ‘Ben ik nu veroordeeld tot het levenslang slikken van slaappillen?’.

Ik weigerde me daarbij neer te leggen; slapen is een natuurlijk proces, en als ik daar problemen mee had, dan moest daar een reden voor zijn. Ik was vastbesloten om uit te zoeken wat die reden was. Dus ging ik bij mezelf te rade, op zoek naar de oorzaak en de oplossing voor wat mij

’s nachts uit mijn slaap hield en wat zoveel schade toebracht aan de kwaliteit van mijn leven. Het beïnvloedde mijn moederschap, mijn gezondheid en het weer oppakken van mijn carrière, om nog maar te zwijgen van het effect dat het had op ons gezinsleven.

Achteraf kan ik zeggen dat slapeloosheid niet mijn enige probleem was. Ik had ook last van extreme woedeaanvallen. Als iets niet ging zoals ik wilde, werd ik razend en moest iedereen het ontgelden. Zelfs mijn beste vriendin vertelde me dat ze zich zorgen maakte over mijn driftbuien. Mijn collega’s in het orkest klaagden over mijn gebrek aan teamspirit. Ik was vaak verkouden op dagen dat we een belangrijke uitvoering hadden en ik had last van mijn keel op momenten dat ik zou zingen. ‘Je timing is niet goed, op het gebied van ensemblespel,’ vertelden mijn collega’s me onomwonden.

Ik probeerde dingen buiten mijzelf te veranderen: ik repeteerde en studeerde als een bezetene, nam meer lessen, huurde huishoudelijke hulp in. Maar wat ik ook probeerde, niets hielp. En daarom begon ik geleidelijk aan ook naar binnen te kijken: ik ging mijn gedachten en mijn gedrag onderzoeken. In plaats van ze weg te duwen ging ik dieper nadenken over alle dingen waarover ik me zorgen maakte. ‘Wat zijn mijn motieven bij wat ik doe of wat ik juist probeer te vermijden?’ vroeg ik me af. Wat was de onderliggende reden voor mijn woedeaanvallen, die vaak buiten alle proporties waren?

Ik vertrouwde mijn gedachten en mijn gevoelens toe aan een minidisc-recorder, die fungeerde als mijn ‘vertrouwenspersoon’. 25 jaar lang praatte ik tegen haar en luisterde ik naar mezelf, en zo probeerde ik erachter te komen wat mij motiveerde. Het bleek dat ik me vaak gedroeg alsof ik mijn eigen doelstellingen en ambities wilde tegenwerken, in plaats van ernaartoe te werken. Ik ontdekte dat mijn beslissingen eerder gebaseerd waren op onbewuste dan op bewuste motieven. Tientallen jaren later pas kwam ik tot het besef hoe het werkelijk zat in mijn hoofd, iets wat me tot dan toe volledig was ontgaan. Ik kwam tot de schokkende ontdekking dat ik, zoals ik dat toen ben gaan noemen, een Verborgen Agenda had.

Ik ontdekte dat ik motieven had waar ik nooit bij stil had gestaan. Sommige emoties waar ik dagelijks mee te maken had waren reacties op dingen waar ik me niet van bewust was. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat ik veel angsten had. Ik volgde het spoor terug naar de oorsprong van mijn angsten en zo kwam ik erachter wat mij gevangenhield en waarom bepaalde motieven in mij nog net zo actief waren als in mijn kindertijd en mijn puberteit.

Daarmee was ik er nog niet achter wat de redenen waren voor mijn angsten of mijn slapeloosheid. Ik kon nu wel de zaak in kaart brengen, maar we weten allemaal dat ‘de kaart niet hetzelfde is als het terrein’. Toch is die kaart heel nuttig voor me geweest bij het veranderen van het ‘terrein’ van mijn leven, aan de binnen- én de buitenkant.

Vele jaren later pas was ik in staat om de aard van mijn problemen te beschrijven. Mijn conclusie was dat de oorsprong ervan lag in een ongezonde relatie met mijn moeder. Ongemerkt was er een verstrengeling ontstaan tussen de vrouw die mij had opgevoed en mijzelf. Die situatie van verstrengeling maakte het mij onmogelijk om het gevoel te ontwikkelen dat ik een onafhankelijk en autonoom mens was, en was er de oorzaak van dat ik probeerde in alles probeerde aan haar verwachtingen te voldoen.

Er ontbrak iets: mijn Zelf-Gevoel

(p. xviii) 

In mijn zoektocht naar de waarheid die het mij mogelijk zou maken om me uit deze hachelijke situatie te bevrijden deed ik een heel onverwachte ontdekking, en ik durfde hem nauwelijks hardop uit te spreken. Het was de ongemakkelijkste waarheid waarmee ik ooit geconfronteerd ben, en zelfs nu nog bezorgt hij me rillingen.

De rol en de functie van een moeder hebben een bijna heilige status en daarom kon ik, telkens als ik de mogelijkheid ter sprake bracht dat er misschien wel iets mis was in de relatie tussen mijn moeder en mij, geen enkele steun vinden bij mijn familie (vader, broer en zus) en zelfs bij vrienden. Ook de Bijbel beschermt haar: ‘Eert uw vader en uw moeder’ luidt een van de tien geboden. Maar hoe moeten we respectvol tot een oplossing komen als blijkt dat de werkelijkheid niet overeenkomt met het gangbare beeld van een allesoverheersende moederliefde?

Mogen we van onszelf wel de (onze) moeder zien als gewoon een mens die het vooral druk heeft met de strijd tegen haar eigen demonen? Moeten we niet erkennen dat ze, tenzij ze in staat en bereid is om haar eigen tekortkomingen te zien, weleens onvoldoende in staat kon zijn om te voorzien in de behoeften van haar kind? Wat ik ontdekte was dat ik me nooit erkend en gerespecteerd heb gevoeld, of gewaardeerd als een uniek mens; ik werd ingezet om mijn moeders belang te dienen, en dat heeft mij verhinderd om een Gezond Zelf-Gevoel te ontwikkelen.

****

(p. xix)

In plaats van ‘thuis te zijn in mezelf’ was ik afhankelijk van het krijgen van goedkeuring, vooral van mijn moeder maar ook van mijn vader. Soms was het weer iemand anders, iemand die fungeerde als autoriteit, die die behoefte aan goedkeuring in mij opriep. En soms was het ook gewoon wat ik ‘Verinnerlijkte Ouderlijke Goedkeuring’ noem waar ik op uit was, aangezien ik zelf gaandeweg de meningen en standpunten (over mijzelf) van mijn ouders had overgenomen.

****

(p. xx)

Mijn leven was een emotionele chaos. Ik deed mijn best inzicht te krijgen in die chaos door mijn symptomen voortdurend aan een onderzoek te onderwerpen, als ik er tenminste niet, zoals meestal, door werd opgeslokt. Dit onderzoek nam me volledig in beslag, en ik besloot het anders aan te pakken. Dit boek is het resultaat van dat proces.

Sindsdien is de kwaliteit van mijn leven enorm verbeterd. Ik ben gelukkiger, gezonder, speelser en succesvoller geworden. Af en toe heb ik nog een terugval, want ik moet het veranderingsproces zo nu en dan een opfrisbeurt geven. Maar daarna kan ik tot in mijn diepste wezen weer voelen dat mijn zijn en mijn doen los staan van elkaar. Om te zijn hoef ik niet te doen; en om te doen moet ik eerst zijn. Pas dan heb ik de keuze tussen doen en niet doen. Mijn Zijn is niet langer gekoppeld aan of afhankelijk van mijn Doen.

Ik kan uit de grond van mijn hart zeggen dat het met de dag gemakkelijker wordt om de juiste gemoedstoestand te bereiken en mijn Hersteld Zelf-Gevoel te ervaren. Maar let wel: mijn methode voor het herstellen van het Zelf-Gevoel is geen snelle oplossing. Toch is alles beter dan je echte eigenlijke leven te ‘verzuimen’. En het is nog ontzettend interessant ook!

Mijn verhaal en mijn ontdekkingen wil ik heel graag delen, in de hoop en de verwachting dat ook jij er veel aan zult hebben. Deze wens heeft ertoe geleid dat ik mij al een aantal jaren bijna fulltime heb gewijd aan het ontwikkelen van het materiaal dat voor je ligt. Wat heeft mij gemotiveerd om er zoveel energie in te stoppen?

In de loop van mijn helingsproces ben ik tot de ontdekking gekomen dat we de vicieuze cirkel, die een ongezond Zelf-Gevoel van de ene generatie op de andere laat voortbestaan, kunnen doorbreken door ervoor te zorgen dat we ons eigen Zelf-Gevoel gezonder maken. Zodra we daarin geslaagd zijn, zijn we in staat om ook onze kinderen een Gezond Zelf-Gevoel te bezorgen. Dat betekent een grote vooruitgang in levenskwaliteit voor iedereen. Zo zal er minder geweld zijn, en minder menselijk leed. Ik ben best wel een beetje trots op mijn levensproces en ik vind het fijn erover te vertellen, zodat anderen van mijn ervaringen kunnen leren en zo een betere wereld kunnen creëren.

Daarmee breng ik bovendien een gelofte in vervulling die ik als vierjarig meisje aflegde toen ik de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog zag.

Mijn gelofte als klein meisje

Ik ben vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren in Nederland. Hoewel ik de oorlog zelf dus niet heb meegemaakt, herinner ik me nog levendig wat mijn vader vertelde over de gruwelen van de Holocaust. Ik weet nog dat ik met hem door de puinhopen liep van de stad waarin hij was opgegroeid, Groningen (zie figuur p.1). Ik heb de vreselijke oorlogsmisdaden als vierjarig meisje in alle gruwelijke details in mijn geheugen opgeslagen.

Hoe jong ik ook was, ik heb mij toen vast voorgenomen, zelfs een gelofte aan mezelf afgelegd, dat ik iets moest doen om te zorgen dat er geen oorlogen meer zouden komen.

Ik kon toen nog niet weten dat het leven me een kans zou bieden om een bijdrage te leveren aan het begrijpen van menselijk gedrag, door mij te laten opgroeien met een ‘Gebrek aan Zelf-Gevoel’. Doordat ik me als taak had gesteld om uit te zoeken wat er ‘mis’ was met mijn leven, kreeg ik inzicht in wat er ‘mis’ is met de wereld, en daarmee in hoe we dat zouden kunnen verhelpen.

Nu, meer dan een halve eeuw later, is mijn gelofte klaar om vruchten af te werpen. Mijn bijdrage aan de mensheid is helpen om vrede te brengen binnen het gezin, en vrede voor de mens in het algemeen. Mijn Zelf-Gevoel Methode is van grote waarde voor het stichten van vrede in het hart van ieder individueel mens. Als we een duidelijk Zelf-Gevoel hebben kunnen we vrede in onszelf vinden. En alleen dan kunnen we conflicten met anderen oplossen zonder geweld te hoeven gebruiken.

Mijn bevindingen zijn het resultaat van mijn levenservaring en van mijn inspanning om de ultieme oorzaak van mijn persoonlijke problemen te leren zien. Ik ben er heilig van overtuigd dat je, door het bestuderen van de Zelf-Gevoel Methode, gaat merken dat je minder en minder ernstige problemen zult hebben, dat je eindelijk eens lekker kunt slapen, en dat je bovendien bijdraagt aan een vrediger wereld.

Door die innerlijke vrede, die het gevolg is van een Hersteld Zelf-Gevoel, worden we gelukkigere en productievere mensen. Ik hoop van harte dat de impact die deze methode kan hebben duidelijk is, en dat jij en je dierbaren er succesvoller door worden en het leven ten volle kunnen leven.

De essentie van deze boodschap is dat we, als we eenmaal in staat en moedig genoeg zijn om onze eigen persoonlijkheid eer aan te doen door te zijn wie we echt vanbinnen, dat automatisch ook voor anderen laten gelden, en dat er dan geen strijd meer hoeft te worden geleverd over wie de baas is. Dat we gewoon kunnen zijn zoals we bedoeld waren te zijn bij onze geboorte.

Tot zover de ontstaansgeschiedenis van onze Methode. Laten we nu aan de slag gaan!

****

(p. xxiii)

Het doel van deze Methode is:

 • Mensen te helpen ontdekken of ze een Vals Zelf-Gevoel hebben
 • Het hoe en waarom daarvan te helpen vinden als blijkt dat dat zo is
 • Mensen te helpen om dit te accepteren en onder ogen te zien
 • De invloed van hun ongezonde verleden op hun huidige situatie te elimineren
 • Hun Vals Zelf-Gevoel uiteindelijk te vervangen door een Hersteld Zelf-Gevoel.

De Zelf-Gevoel Methode zal de komende tijd een ‘work in progress’ zijn. Ik nodig je uit om je gedachten erover met ons te delen en ons zo te helpen dit educatieve project om te vormen tot een praktische herstelmethode, en zo meer mensen de kans te geven om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Voor degenen die de Methode willen gebruiken om zichzelf te genezen: zo’n genezingsproces is altijd hard werken, maar ik hoop dat onze Methode je sneller en met minder pijn naar het einddoel zal brengen.

Wie kan er baat hebben bij het werken met deze Methode?

Het is waarschijnlijk dat je levenskwaliteit verbetert als een of meer van de hieronder genoemde punten op jou van toepassing is/zijn:

 • Er is iets ‘mis’ in je leven maar je weet niet wat
 • Je weet dat je meer in je mars hebt dan er uitkomt
 • Bezoeken aan artsen en therapeuten leveren niets op
 • Je hebt relationele problemen: in je huwelijk, met je kinderen, met vrienden
 • Je bent verslaafd aan je werk of aan andere activiteiten
 • Je vindt het moeilijk om van de drank af te blijven
 • Je leeft met pijn (fysiek of psychisch)

Mijn aanpak is nieuw, origineel en bepaald onconventioneel. Wie bedenkt nu dat er mensen op deze wereld rondlopen zonder Zelf-Gevoel? Wat betekent dat eigenlijk? Wuif dat idee nu niet meteen weg omdat je denkt dat het raar is en niet op jou van toepassing. Of omdat je weerstand voelt om het op jou van toepassing te laten zijn – het zal je verbazen hoe groot de rol van ontkenning speelt in dit soort zaken. Er zijn heel veel mensen die rondlopen zonder een Gezond en Natuurlijk Zelf-Gevoel.

We weten nu dat daar een oplossing voor is: het herstellen of verstevigen van je Zelf-Gevoel. Als dat gelukt is, zijn we niet langer onderworpen aan ongezonde en (achteraf gezien compleet overbodige) onbewuste motivaties, die maar al te vaak de oorzaak kunnen zijn van allerlei problemen en veel leed.

Als wij leren wat ons Zelf-Gevoel is en er vervolgens aan gaan werken, kan dat een breed scala aan problemen verlichten. Een verbazingwekkende variatie aan gezondheidsproblemen, algemene of specifieke stoornissen en ongemakken lijken allemaal terug te voeren op een gebrek aan Gezond Zelf-Gevoel. Ik noem een aantal (lang niet alle) problemen en pijnsoorten in het lijstje hieronder:

Hoofdpijn

Vermoeidheid

Angsten

Slapeloosheid

Depressie

Huwelijksproblemen

Algemene relatieproblemen

Vele soorten verslaving

Terugval tijdens het herstel van drugsverslaving

Woedeaanvallen

Werkgerelateerde problemen

Hinder ondervinden van het ‘glazen plafond’

Te veel drama

Niet je potentieel kunnen benutten

Gestrest zijn

Concentratie- en leerproblemen bij kinderen

De symptomen en problemen uiten zich bij iedereen anders en kunnen per situatie verschillen, al naar gelang van onze persoonlijke omstandigheden. De kracht van de Gezond Zelf-Gevoel Methode (GZ-Methode) is dat hij fungeert als een overkoepelende oplossing voor een groot aantal aandoeningen en stoornissen. Ik ben ervan overtuigd dat de onderliggende oorzaak van veel stoornissen en ziekten heel goed aangepakt kan worden met een Hersteld Zelf-Gevoel.

Daar zijn geen pillen, drankjes, doktersbezoeken, nieuwe godsdienst of nieuwe technologie voor nodig, al zullen sommige mensen hulp van anderen, en zelfs professionele hulp nodig hebben. Je weet zelf wat het beste voor je is. Dat, in combinatie met inzicht in en toepassing van de GZ-Methode kan je de juiste handvatten geven om allerlei problemen op te lossen en je leven een stuk mooier te maken!

Wat wordt er van jou verwacht?

Om je problemen aan te pakken is het nodig dat je bereid bent je eigen innerlijk en je gevoelens onbevooroordeeld te onderzoeken, en het resultaat daarvan eerlijk tegemoet te treden. Ik geef je suggesties voor waar je naar moet zoeken. Als je vindt wat ik denk dat je gaat vinden, kun je de suggesties en oplossingen die mij geholpen hebben op jezelf toepassen.

De Methode is logisch en gemakkelijk te begrijpen. Je vindt er verhalen in en voorbeelden, en de grondbeginselen worden regelmatig herhaald. Als je de basisideeën eenmaal begrepen hebt, ben je al een eind op weg naar je eigen genezing!

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je al een Gezond Natuurlijk Zelf-Gevoel hebt. In dat geval kun je het boek lezen uit interesse of om je klanten of zelfs je vrienden beter te leren begrijpen. Er valt zoveel op te steken waardoor je beter leert omgaan met mensen als je eenmaal weet wat er met hen aan de hand zou kunnen zijn.

De perfecte oplossing bestaat niet. Maar…

Voor veel van de problemen en de keuzes die we in het leven tegenkomen bestaat er niet één beste oplossing. Soms moeten we prioriteiten stellen of rekening houden met de beperkingen van onze persoonlijke omstandigheden. Maar er is één ding dat elke ouder of verzorger wel kan doen en dat is: Zie je kinderen als onafhankelijke, autonome mensen en niet als verlengstuk van jezelf! Wie zelf een Gezond Zelf-Gevoel heeft, is daartoe in staat.

Als je denkt dat dat problematisch is voor jou, probeer dan de moed te hebben om de noodzakelijke stappen te zetten waardoor je een Gezond, Hersteld Zelf-Gevoel kunt opbouwen. Daardoor creëer je een betere toekomst voor jezelf, je kind en voor de wereld als geheel!

Dat is in een notendop de doelstelling, de hoop en de missie van de GZ-Methode en de activiteiten van ons bedrijf HealthySenseOfSelf.