Leesmateriaal voor Les 6

Leesmateriaal voor de Online-cursus
Ontwikkel je Zelf-Gevoel
Les 6

Een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’ kan een dwangmatige behoefte zijn.

De toestand van een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’

Is een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’ een toestand, een gedachte of een gevoel?                                 (Hoofdstuk 5, p. 57)

In de traditionele psychologie zijn gedachten iets anders dan gevoelens. Dat werd mij duidelijk toen ik de GZ-Methode doornam met Dr. Hal Dibner. Hoe meer ik daarover nadacht, hoe duidelijker het me werd dat een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’* eigenlijk eerder ‘goed denken over jezelf’ was. Het is in feite een positief zelf-oordeel dat, op basis van de criteria van het Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem (ValsZGSysteem) wordt opgevat als een soort ‘voelen’ van het Zelf.

In de loop van de kinderjaren groeit dit gevoel of deze toestand van zelf-oordeel, gebaseerd op het voldoen aan bepaalde voorwaarden, uit tot een Valse (onnatuurlijke, ongezonde) manier om het Zelf te voelen. Deze toestand, waarbij iemand meent te hebben voldaan aan (zelf-)opgelegde voorwaarden en dus oké te zijn, gaat dan later functioneren als het uiteindelijke doel in het leven van die persoon, en dat leidt tot dwangmatig gedrag.

Voor diegenen onder ons met een Vals Zelf-Gevoel bestaat het leven uit momenten waarop we een ‘Goed-gevoel-over-onszelf-hebben’ en, net als kinderen die op straat over plassen springen, hoppen we dan van het ene naar het andere Goedgevoel-moment. De plassen moeten worden gezien als periodes waarin we hard werken om het vereiste resultaat te bereiken en waarin we geen Zelf ervaren. We concentreren ons dan volledig op de taak die we moeten uitvoeren.

Het vertoeven in de toestand van een ‘Goed-gevoel-over-onszelf-hebben’ is onze enige referentie naar een Zelf, omdat het de enige manier is om het gevoel van Bestaansloosheid te vermijden. En daarom is het bereiken van deze toestand voor mensen met een ValsZG een zaak van leven of dood. Aangezien deze toestand het gevolg is van activiteiten of prestaties die goedkeuring opleveren, blijven ze steeds maar weer proberen om tot in het overdrevene uit te blinken in die activiteiten waarmee ze goedkeuring scoren, bijvoorbeeld door overdreven zorgzaam te zijn, overdreven hard te repeteren et cetera.

De rol van een ‘Goed-Gevoel-over-jezelf-hebben’ in het Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem

Het Goedgevoel speelt een cruciale rol in de structuur van de psyche van iemand met een Vals Zelf-Gevoel. Toen ik net begon te ontdekken hoe belangrijk die rol was in mijn leven had ik nog lang niet het overzicht over het complexe geheel dat tot deze Methode heeft geleid. Ik was me er niet eens van bewust dat de enige ‘gevoelens’ die ik had, verbonden waren met mijn Verborgen Doel en mijn Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem. De enige gevoelens waartoe ik in staat was, waren gebaseerd op de angst om mijn Verborgen Doel niet te kunnen halen, namelijk erkend te worden als een waardevol iemand in het leven van mijn moeder/ouders, en daardoor een ‘virtuele ruggengraat’ te krijgen. Ik was kwaad en wanhopig bij het idee dat ik in dit proces gedwarsboomd zou kunnen worden, en ik voelde me angstig omdat het een GoedGevoel altijd te snel weer verdween. 

Deze emoties waren zo heftig en dominant dat er geen ruimte was om echt ‘in mijn hart geraakt’ te worden; er leek geen frequentie te bestaan waarop dit zou kunnen gebeuren. Ik heb altijd met de vage notie geleefd dat iets mijn ware, natuurlijke scala aan gevoelens verpletterde, dat dat iets constant alles wat op gevoel leek uit mijn hart perste. Ik kon gewoon niet echt iets voelen.

Ik dacht dat dat ‘Goed-gevoel-over-jezelf’, wat ik alleen maar kreeg als ik aan de voorwaarden voldeed, een uitzondering was, en dat dat een echt gevoel was. Zelfs werken aan het voldoen aan de voorwaarden gaf me een ervaring die in de buurt kwam van die toestand van Goedgevoel, doordat ik erop anticipeerde. Ik voelde me dus alleen betrekkelijk prettig als ik actief werkte aan die voorwaarden (Ego-Referenties). Al het andere dat moest gebeuren, of zelfs alles wat plezierig zou horen te zijn, ervoer ik als angstaanjagend en strijdig met mijn werkelijke doel.

* ‘Goed-Gevoel-over-jezelf-hebben’ = GoedGevoel