Leesmateriaal voor Les 4 

Leesmateriaal voor de Online-cursus
Ontwikkel je Zelf-Gevoel
Les 4 

Niet alles is wat het lijkt.
Motivatie en Vals Zelf-Gevoel (ValsZG)

Motivatie: introductie en overzicht

(Hoofdstuk 6, p. 64)

Deze Methode stelt dat het begrijpen en zuiveren van je motivatie de sleutel is tot gezondheid (gezond zijn én blijven) en geluk (redelijk gelukkig kunnen zijn). Met andere woorden, inzicht in je motivatie is een cruciale eerste stap voor wie zichzelf wil genezen van afhankelijkheid van een Vals Zelf-Gevoel (ValsZG) en wil werken aan een Hersteld Zelf-Gevoel (HersteldZG).

Als je begrijpt wat je motiveert, heb je de sleutel in handen tot het begrijpen van jezelf. Waarom doen we de dingen die we doen, en waarom doen we ons best om dingen juist níet te doen? Als we begrijpen wat onze echte drijfveren zijn, onze uiteindelijke doelen, komen we dichter bij hoe en wie we werkelijk zijn. Zelfkennis is macht! Als we onszelf door en door kennen, zijn we in staat verstandige beslissingen te nemen die ook anderen helpen.

Het doorgronden van onze motivaties is niet eenvoudig

Ontdekken wat ons motiveert lukt alleen als we absoluut eerlijk zijn tegenover onszelf. Dat lijkt misschien makkelijk, maar dat is het niet. De waarheid over onze diepste motivaties blootleggen vergt moed en inspanning, omdat wij mensen nu eenmaal meesters zijn in ontkenning.

Misschien zijn we nog wel bereid om toe te geven dat we soms anderen voor de gek houden door net te doen alsof we al heel dicht bij ons ideale zelfbeeld zijn gekomen, maar wat een schokkende ervaring moet het zijn om toe te geven dat je jezélf misschien wel voor de gek houdt, en dat al een leven lang! En toch is dat precies wat velen van ons doen.

Hoe ontwikkelen onze motivaties zich?

Deze Methode biedt een nieuwe en holistische benadering tot het begrijpen van de ‘condition humaine’ en de potentiële veranderingen die daarin gemaakt kunnen worden. Ons uitgangspunt is dat lichaam, geest en emoties constant met elkaar communiceren, een proces dat ieder mens uniek maakt.

Daar kun je op de volgende manier naar kijken: Je wordt geboren met bepaalde kwaliteiten en eigenschappen die jou maken tot wie je bent op zielsniveau. Als je weinig obstakels tegenkomt en je daardoor een gezond lichaam en een gezonde geest kunt ontwikkelen, leggen je levensomstandigheden je niets in de weg om dat potentieel ten volle te benutten.

Maar wat gebeurt er als er te veel obstakels zijn en je natuurlijke ontwikkeling geblokkeerd en verstoord wordt door bepaalde omstandigheden, wat bij velen van ons gebeurt? Dan zoekt de natuur manieren waarop je lichaam, geest en emoties dat kunnen compenseren.

Wat betekent dat voor de ontwikkeling van iemands motivatie?

In een gezonde situatie worden we gemotiveerd vanuit de voor de hand liggende reden om iets te doen. In een ongezonde situatie zijn onze motivaties meer verwrongen. We ontwikkelen gecompliceerde patronen van onderbewuste motivatie, als resultaat van de manier waarop de natuur probeert onze verdraaide natuurlijke ontwikkeling te compenseren.

Motivatie: Direct en Indirect

In dit deel lees je hoe ongezonde motivaties zich ontwikkelen. Het is allereerst van belang te weten hoe een gezond, Natuurlijk Zelf-Gevoel ontstaat (zie Hoofdstuk 3). We zien hoe de motivatie van een kind wordt gevormd door zijn leefomstandigheden en zijn omgeving. Vandaaruit zullen we ontdekken dat er twee soorten motivaties zijn, directe (gezonde) en indirecte (ongezonde, als gevolg van blokkades in de ontwikkeling). Dan leer je het verband zien tussen deze types motivatie en hoe die samenhangen met gezond en ongezond Zelf-Gevoel.

Als je eenmaal door hebt wat het verband is tussen een gezond, Natuurlijk Zelf-Gevoel en Directe Motivatie enerzijds en een Vals Zelf-Gevoel en Indirecte Motivatie anderzijds, ben je al op weg naar genezing!

Wat is Motivatie?

In deze Methode geldt Motivatie als het product van de redenen of de redeneringen die we bewust of onbewust hanteren om iets te doen of juist te vermijden. Motivatie is de kracht die ons handelen en ons gedrag stuurt in de richting van een doel dat we ervaren als gewenst en ‘leuk’. Maar de aandrang om iets te doen of juist niet te doen kan ook veel sterker zijn dan dat, en een weerslag zijn van de – door ons zo gevoelde – ‘behoefte’ om te overleven. Dan gaat het dus niet om ‘plezier’ maar om ‘noodzaak’. In deze Methode verwijst motivatie meer in het algemeen naar de al dan niet bewust ervaren redenen die maken dat we iets doen of juist niet doen. Ze leveren ons een agenda om dingen te doen die ons motiveren, en het doel om die motivatie te willen realiseren. Later komen we nog terug op dit onderscheid in types motivatie gericht op hetzij plezier hetzij noodzaak.

Waarom is het belangrijk om onze drijfveren te kennen?
Het ontleden van mijn motivaties en de resultaten die dat opleverde was de sleutel tot een aantal inzichten in mijn zoektocht naar mijzelf. Die inzichten maakten vervolgens mijn genezingsproces mogelijk.

‘Niet alles is wat het lijkt’

Hier volgen een paar voorbeelden over verschillende types motivatie, die voor een buitenstaander moeilijk te zien zijn.

Hier hebben we twee moeders, die elk hun kind naar de muziekschool brengen. Zo op het oog doen ze allebei hetzelfde, maar hun motieven zouden wel eens totaal verschillend kunnen zijn. De ene moeder is misschien gemotiveerd om het talent van haar kind en het plezier in muziek maken te stimuleren. De motivatie van de andere moeder is misschien om een kind te hebben dat later een goede musicus wordt, omdat dat afstraalt op haar als ouder van zo’n talentvol kind.

De ervaring van iedere betrokkene is heel verschillend. Moeder en kind 1 zullen er waarschijnlijk veel voldoening en plezier aan beleven, terwijl moeder en kind 2 waarschijnlijk te maken krijgen met stress, ruzie, spanningen en wederzijdse antipathie. En het kind gaat zich niet alleen verzetten tegen de muzieklessen, maar voelt zich ook machteloos, gemanipuleerd, rancuneus en niet op zijn plaats daar.

Twee moeders geven hun kind een complimentje voor een goed rapportcijfer. Ze lijken beiden hetzelfde te doen, maar hun motieven kunnen verschillen en daarom het effect van het compliment ook.

De motivatie van de eerste moeder kan onvoorwaardelijke liefde en erkenning van de intrinsieke waarde van het kind zijn, dus ze ondersteunt het zelfbeeld van het kind als begaafd en geliefd, ongeacht de schoolresultaten. Het effect van het compliment is dan een glimlach op beide gezichten, een verdieping van hun band en een betere geestelijke gezondheid van het kind.

De tweede moeder geeft haar kind misschien wel een blijk van goedkeuring, maar het kind weet dat dat alleen maar komt door dat goede rapportcijfer, door die goede prestatie. Het kind is er natuurlijk blij mee, maar maakt zich direct al zorgen over eventuele slechtere cijfers in de toekomst. De moeder is misschien uitgelaten omdat haar kind zo slim blijkt te zijn en omdat dat iets zegt over haar eigen intelligentie, waarover ze niet zeker weet of die wel hoog genoeg is om de goedkeuring van haar eigen moeder te krijgen. Het motief van die moeder is ervoor te zorgen dat haar kind ook op toekomstige tests goed presteert.

Voor moeder 2 gaat het in feite niet om het kind, en zowel zij als het kind voelen de angst knagen dat het in de toekomst mis zou kunnen gaan. Het kind is de pion in het schaakspel van de moeder. Het voelt de noodzaak om goed te presteren om de ‘goede vibes’ van de moeder te krijgen. En de moeder is afhankelijk van het kind om een ‘Goed-gevoel-over-haarzelf (Goedgevoel) te krijgen.