Leesmateriaal voor Les 3

Leesmateriaal voor de Online-cursus Ontwikkel je Zelf-Gevoel

Les 3 – Je heden wordt gevormd door je verleden. Is je heden goed genoeg om je toekomst te vormen?

Input van je omgeving

 

Een strikte volgorde                    (Hoofdstuk 3, p. 24)

Wanneer zich in een mens een Zelf-Gevoel begint te ontwikkelen, en dat is al meteen na de geboorte, volgt die ontwikkeling een specifiek patroon, met specifieke input op specifieke momenten. Kinderen die niet op het juiste moment de juiste input krijgen worden in hun groeiproces gedwongen compensaties te zoeken die zelf-destructief zijn en allerlei leed en problemen veroorzaken.

Voordat we het natuurlijke, gezonde proces dat een mens hoort te doorlopen gaan onderzoeken, en dat vervolgens gaan vergelijken met wat er gebeurt wanneer dat proces op een of meerdere manieren wordt verstoord, volgen hier wat overdenkingen over groeiprocessen in de natuur.

Elk kind, elk plantenzaadje en elk dier maakt een groeiproces door. Ook na de geboorte of het ontkiemen zijn hun anatomische en functionele systemen nog in ontwikkeling. Dit proces volgt een strikte volgorde die grotendeels bepaald wordt door de natuur, en die eveneens wordt beïnvloed door de interactie tussen natuur en omgevingsfactoren (nature en nurture).

De genen van ieder levend wezen vormen het ‘nature’-aspect. De omstandigheden waaronder het opgroeit vormen het ‘nurture’-aspect. Beide aspecten beïnvloeden elkaar, zodat genen of omstandigheden de groei en ontwikkeling van een plant of dier in verschillende richtingen kunnen versterken. Bepaalde processen moeten plaatsgevonden hebben voordat andere kunnen intreden. Als een fysiologisch proces zich niet volledig en op de juiste manier heeft kunnen voltrekken op het moment dat dat hoort te gebeuren – op het ‘kritieke’ moment – tikt de klok gewoon door. Als het kritieke moment voorbij is, is het organisme op een bepaalde manier abnormaal, niet in staat om zijn levenspotentieel volledig te benutten.

Net als voor planten en dieren geldt dit ook voor mensen. De kiem voor een belangrijk deel van wie we zijn en hoe ons leven zich ontwikkelt, wordt gelegd in onze kindertijd. Laten we dus eens kijken wat dat betekent voor onze kindertijd.

Mensen stoppen niet met zich ontwikkelen als ze eenmaal geboren zijn. Die ontwikkeling volgt bepaalde natuurlijke wetten en patronen. We kruipen voordat we lopen; we lopen voordat we rennen; en we brabbelen voordat we praten. Een andere belangrijke, maar vaak vergeten wetmatigheid is dat bepaalde soorten input op bepaalde momenten vereist zijn om de ontwikkeling te laten verlopen zoals die bedoeld is. Als een kind de juiste input krijgt op het juiste moment, ontwikkelt het zich normaal en gezond. Maar als dat niet het geval is, zal zijn groeiproces onnatuurlijk en verstoord zijn. Het kind leeft dan wel, maar functioneert slecht en is beschadigd en zwak.

Een klein kind heeft tijdens zijn ontwikkelingsproces verschillende soorten fysieke omgevings-input nodig, zoals voldoende voedsel, water en warmte, en bovendien specifieke intermenselijke, psychologische en emotionele input. Om de noodzaak van deze verschillende soorten input volledig te kunnen begrijpen moet je beseffen dat fysieke én psychologische input effect heeft op zowel lichaam als geest.

Het woord natuurlijk in Natuurlijk Zelf-Gevoel betekent dat iemand met zo’n Zelf-Gevoel dat heeft ontwikkeld op het tijdstip en in de volgorde zoals die van nature bedoeld zijn. Zo’n Zelf-Gevoel duidt op een ‘normale’ ontwikkeling volgens het geprogrammeerde bewustwordingsproces dat een mens moet doorlopen, zonder daarbij blokkades of hindernissen tegen te komen die het rijpingsproces kunnen dwarsbomen. Als de vereiste vormen van input niet op de juiste momenten worden geleverd, kan zich geen Natuurlijk Zelf-Gevoel ontwikkelen, en dat leidt tot een persoon met een afwijkend Zelf-Gevoel.

Wanneer we gehinderd worden in onze normale ontwikkeling, hebben we meestal andere mensen nodig om ons te ondersteunen.

Een Zelf-Gevoel is niet iets waarmee we geboren worden of wat we hoe dan ook automatisch ontwikkelen. We hebben wel een aangeboren neiging om het te ontwikkelen, maar voor een normaal, Natuurlijk Zelf-Gevoel is het noodzakelijk dat we in onze eerste jaren de juiste ervaringen en feedback krijgen en kunnen verwerken.

Een kerngevoel te bestaan als een onafhankelijk ‘ik’ maakt deel uit van een normale, gezonde menselijke ontwikkeling, en wordt in ons geprogrammeerd door onze psychologische ontwikkeling. Zo’n normale ontwikkeling vereist een specifieke houding van de ouder/verzorger tegenover het kind, die het kind voorziet van bepaalde informatie over zijn of haar ‘zijn’. Die houding moet het kind de bouwstenen aanleveren voor de ontwikkeling van een gezond Zelf-Gevoel; wij noemen dat Spiegeling.