Leesmateriaal voor Les 1

Leesmateriaal voor de Online-cursus
Ontwikkel je Zelf-Gevoel
Les 1

WAAROM denk je dat je doet WAT je doet?

Inleiding tot de Gezond Zelf-Gevoel Methode

(Hoofdstuk 1, p. 1)

Hoe is het om geen Natuurlijk Zelf-Gevoel te hebben? Het stellen van die vraag is al moeilijk, laat staan het beantwoorden ervan. Hoe kun je het gebrek aan iets ervaren als je niet eens weet dat dat er is?

In het voorwoord van mijn boek Healthy Sense of Self, How to be True to Yourself and make Your world a Better Place! heb ik uitgebreid verteld hoe ik heb ontdekt dat ik iets miste wat andere mensen wel leken te hebben. Ik geef een voorbeeld van een situatie die mij heeft geholpen een lichtje te zien dat steeds groter werd en uitgroeide tot een baken in de chaotische duisternis van mijn leven.

“Wees alsjeblieft niet boos op me,” zei ik steeds tegen mijn man als ik hem weer eens afsnauwde, uit chagrijn omdat ik maar niet in slaap kon komen. “Ik ben niet boos op jou, maar op het feit dat ik niet kan slapen. Ik kan het niet helpen dat ik steeds kwaad word, en ik moet het gewoon kwijt.”

Hij begreep het, en dat ging jarenlang zo door. Maar op een gegeven moment zei hij tegen me: “Ik snap het niet goed. Ben jij eigenlijk niet zelf de baas over die woede? Je kiest er toch zelf voor om al dan niet kwaad te worden? En als je er dan voor kiest om kwaad te worden, dan kies je toch ook hoe je dat wilt uiten?” Ik nam dat ter harte, maar kon eenvoudigweg in mezelf geen kracht en ook geen wil vinden die mij in staat stelde om die keuze te maken om al dan niet boos te worden. Dit was een van de ervaringen die bij mij tot de conclusie leidden dat hij iets in zich moest hebben dat ik niet had. Dus ik begon daarop te letten en het te onderzoeken.

Een korte samenvatting van de GZ- Methode

(Hoofdstuk 1, p. 3)

Deze Methode biedt een nieuwe en geïntegreerde visie op een belangrijk onderdeel van de ‘condition humaine’, en geeft zicht op potentiële verbeteringen. Mijn uitgangspunt is dat lichaam, geest en emoties voortdurend met elkaar communiceren, tijdens alle ontwikkelings- en rijpingsfases in het leven van de mens. Dit proces bepaalt uiteindelijk dat iemand is zoals hij is en hoe hij functioneert in de wereld.

Ik zie het zo: Ieder van ons wordt geboren met kwaliteiten en eigenschappen, en wanneer we ons potentieel optimaal kunnen benutten kunnen we daadwerkelijk zijn wie wij eigenlijk zijn. Het is van wezenlijk belang dat het leven een mens de voorwaarden biedt waaronder dit proces kan plaatsvinden. Met andere woorden: als er weinig obstakels zijn voor het ontwikkelen van een gezonde geest en een gezond lichaam kun je je levenspotentieel optimaal benutten. Maar wat gebeurt er als je te veel obstakels tegenkomt? Wat doet het met je als je ontwikkeling door bepaalde omstandigheden wordt tegengewerkt of geblokkeerd (wat eerder regel dan uitzondering lijkt te zijn)?

Ik heb altijd gevoeld dat ik veel succesvoller had kunnen zijn in mijn leven als ik niet gedwongen was geweest om in mijzelf op zoek te gaan naar wat er mis was met me, en hoe ik mezelf moest omvormen tot iemand die weet wat ze waard is. Had ik maar het geluk gehad dat ik niet zo werd afgeleid door de dingen die ik deed om de verkeerde reden, en dat ik al die energie en aandacht had kunnen richten op mijn beroep of zelfs mijn sociale leven. Dan was ik daarin echt goed geweest, en was mijn opleiding niet voor niets geweest. Misschien zou ik er dan ook niet voor hebben gekozen beroepsmusicus te worden en zou ik veel bevrediging hebben gevonden in een carrière als psycholoog. Ik zou dan mogelijk ook een uitgebreide vriendenkring hebben gehad, omdat ik iemand was die iets te bieden had in plaats van iemand die behoeftig is en bang om afgewezen te worden.

Het belang van een Zelf-Gevoel

(Hoofdstuk 1, p. 5)

Deze Methode stelt het volgende:

  • De ontwikkeling van een Natuurlijk Zelf-Gevoel is een kernaspect van een gezond, normaal psychologisch rijpingsproces.
  • Het rijpingsproces van een Zelf-Gevoel is afhankelijk van een gezonde of juist ongezonde ontwikkeling, gebaseerd op het gedrag van de hoofdverzorger tegenover het kind.
  • Iemand met een gebrek aan een Natuurlijk Zelf-Gevoel wordt automatisch afhankelijk van een Vals Zelf-Gevoel, dat nodig is om het Zelf te ervaren. Dit is een van de hoofdoorzaken van veel aspecten van menselijk lijden.

Om de ‘condition humaine’ te verbeteren is het van wezenlijk belang dat ieder mens wordt geleerd hoe je een Natuurlijk Zelf-Gevoel moet ontwikkelen, versterken of herstellen, voor jezelf en ook voor je kinderen.