Je hoofd zegt ‘Nee’ tegen goede voornemens

NeuroGym – John Assaraf

Ik heb mij ingeschreven op een Online Cursus van John Assaraf. John is de CEO van NeuroGym. Hij vertegenwoordigt de ‘hottest trend’ die hier in Amerika door de ether golft: het betreft een wetenschappelijk gefundeerde, ultieme, herconditionerings leerschool. Door actief je onderbewuste te overtuigen dat, wat je vroeger ooit besloten had, niet langer meer geldig is in je huidige leven, vergroot je je kans op succes aanzienlijk.

John is een meester in het uitleggen van hoe een brein werkt: we hebben goede voornemens en ditmaal willen we het echt volhouden. We raken enthousiast en gaan aan het werk ermee. Maar na een paar weken (ongeveer 2) neemt onze motivatie af. We geven onszelf daarvoor zelfs op onze kop maar wist je, dat er iets heel anders achter zit. En wat dat is begin ik nu te ontdekken.

Ik vertel verder, wat ik al van John Assaraf heb geleerd: het kan zijn dat er een onzichtbare vijand in ons aan het werk is. Hij vergelijkt hem zelfs met een sluipende ziekte. Het is ons “verwachtings set point.” Gebaseerd of hoe we over het algemeen reageren op zaken heeft ons brein-systeem, ons neurologische stelsel, een soort blauwdruk gecreëerd. Dat geldt als onze “comfort zone.”

 

 

 

Op weg naar succes telkens terug naar AF!

Het menselijk mechanisme is heel goed in het vermijden van pijn en het besparen van energie. Dat komt ongeveer hierop neer: het bekende is makkelijker te realizeren dan het nieuwe. Iets doen wat je al kunt is makkelijker dan iets nieuws aan leren.

Daarom zit er een soort error-detector ingebouwd in onszelf en telkens als we te ver afwijken van onze comfort-zone krijgt het lichaam opdracht om dat weer bij te sturen: terug naar AF! Zo kom je dus nooit boven je eigen diep ingewortelde, veelal negatievere, zelf-perceptie uit. Een neurologische of biologische trigger wordt afgevuurd en boem, we zijn weer thuis op de oude plek. Na verloop van tijd wordt je daar moe genoeg van om je geweldige goede voornemen maar te laten zitten: je geeft het op.

 

 

 

 

Maar hoe doe je dat dan wel?

Maar hoe zorgen we dan wel dat we slagen in het veranderen van gedrag en daarmee vaak ook bij onze goede voornemens kunnen blijven? Hier staan we de komende weken bij stil. Eveneens bij een aantal andere ontwerpen, zoals ‘Emotionele verwaarlozing bij kinderen’. Deze sluip-conditie zorgt bij veel volwassenen voor problemen die vaak niet te verklaren zijn. Simpelweg om dat emotionele verwaarlozing tijdens de kindertijd niet als probleem werd gezien. We leggen je meer uit over de symptomen hiervan en hoe je hiermee om kan gaan om tot een Gezond Zelf-Gevoel te komen. Stay tuned!

 

 

Posted in

Antoinetta Vogels

Antoinetta Vogels is the Oprichtster & Directrice van HealthySenseOfSelf, LLC, ontwerpster van de Zelf-Gevoel Methode, een Zelfhulp Programma, voor Mensen die de gemoedsrust willen genieten die het Jezelf zijn met zich meebrengt!