Een duidelijk IK + een duidelijk JIJ = een goede relatie

shutterstock_339909851

Gaat het nou over je Zelf of over de ander?

“Hou je eigenlijk nog wel van mij?”
“Waarom neem je me nooit mee naar je vrienden?”
“Ik ben zo moe van wat ik allemaal schijn te ‘moeten’ om een beetje goed over mezelf te voelen.”

Als dit soort vragen voortdurend opkomen is het tijd om eens te onderzoeken hoe wij onszelf zien. Wat vinden we eigenlijk van ons zelf? Zien we ons Zelf eigenlijk wel?

De ladder van zelfvertrouwen
Op onze Facebookpagina werd melding gemaakt van een interessant artikel van de hand van Patrick Schiel, personal Life en business Coach. In zijn artikel over de invloed dat een negatief zelfbeeld op je relatie kan hebben, vertelt Patrick over zijn ‘ladder van zelfvertrouwen’.

Zelf-vertrouwen – zelf-waardering – zelf-acceptatie.

Het is een waardevol gereedschap om aan het sleutelen om je zelfbeeld te verbeteren. Maar het mist, zoals zoveel literatuur over dit onderwerp, de eerste stap. De stap naar zelfvertrouwen is te groot vanuit het niets. Voordat we het over zelf-vertrouwen en dergelijke begrippen zelfs maar kunnen hebben dienen we absoluut weet te hebben van ons zelf: zelf-bewustzijn.

De ladder van Patrick Schiel is dus niet helemaal compleet. De vraag of je je zelf eigenlijk wel voelt, of je eigenlijk wel weet hebt van je zelf, wordt niet gesteld. Er wordt namenlijk als vanzelfsprekend aangenomen dat dat zo is. Iedereen heeft een ZELF – het woordje zelf wordt ontelbare malen gebruikt in bijna elke conversatie. Dus men neemt klakkeloos aan dat de ander weet waar hij het over heeft als ie het over zichzelf heeft.

Vraagteken
Het is tijd om een flink vraagteken te zetten bij deze vooronderstelling en hem zelfs in twijfel te trekken. Ik weet dat als geen ander omdat ik jaren van mijn leven heb doorgebracht zonder enig bewustzijn van mijn Zelf, ofwel van mijzelf. Ik ging ervan uit dat de dingen die ik deed en wilde gebaseerd waren op mijn eigen mening of behoefte, maar na jaren zelf-onderzoek bleek dat ik eigenlijk geen idee had wie en wat en hoe ik echt eigenlijk zelf was.

Als ik niet gedwongen was geweest om in dit stekelige maar uiterst cruciale onderwerp te duiken vanwege heftige slapeloosheid die mij ten deel viel na de geboorte van mijn eerste dochter, had ik het verder wel zo gelaten.

Ik heb het onderwerp wel moeten uitdiepen dus, en er daarna een boek over geschreven: Healthy Sense of Self, How to be True to Your Self and Make Your World a Better Place! Hierin kun je lezen hoe je je eigen Zelf kunt ontdekken en consolideren, zelfs als je geen idee hebt waar te beginnen.

Een zelf-gevoel wordt, als het goed is, ontwikkeld door degene die je groot brengt. Maar soms heeft die persoon het te druk met zichzelf. Of soms is die persoon, door omstandigheden, niet in de gelegenheid om een spiegel voor je te zijn waarin je jezelf herkent. De kans is dan groot dat je zelf-gevoel dan achterblijft of helemaal niet tot ontwikkeling komt.

Je ZELF-GEVOEL wordt later je zelf-bewustzijn. Als je, om te beginnen, geen zelf-gevoel hebt kun je je zelf ook niet waarderen of accepteren, laat staan vertrouwen.

In de relatie
In een relatie heeft een gebrek aan zelf-gevoel het gevolg dat je afhankelijk wordt van de goedkeuring van je partner. Of, een ander scenario, dat je je partner niet eens echt ziet, omdat je nog steeds afhankelijk bent van de goedkeuring van de ouder die niet bij machte was om je een zelf-gevoel bij te brengen. Het klinkt misschien niet zo, maar het is een situatie die tot intense drama’s kan leiden en zeker niet bijdraagt aan de gewenste goede onderlinge verstandhouding.

Lees er meer over in het boek waar ik het al over had en dat binnenkort ook in het Nederlands uitkomt.
Het is in het Engels ook verkrijgbaar in PDF en Kindle formaat. Ook is er nog een artikel over dit onderwerp op onze website. Om uit te vinden of jij een Gezond Zelf-Gevoel hebt kun je ook onze quiz doen.

Antoinetta Vogels

Antoinetta Vogels is the Oprichtster & Directrice van HealthySenseOfSelf, LLC, ontwerpster van de Zelf-Gevoel Methode, een Zelfhulp Programma, voor Mensen die de gemoedsrust willen genieten die het Jezelf zijn met zich meebrengt!