Zelfpraat of Ouderlijke Stem?

 

Zelfpraat is gezond als het positief is, maar wat als deze innerlijke stem je steeds lijkt te bekritiseren?

Zelfpraat is prima als het je naar een betere versie van jezelf leidt, maar wat als-ie je het gevoel geeft dat je eigenlijk nooit goed genoeg bent?

Wat als je wel eens even wilt uitrusten van al die zelfverbetering en gewoon lekker wilt leven, maar die stem stuwt je steeds maar weer voort?

Verinnerlijkte Ouderlijke Stem

Verinnerlijkte Ouderlijke Stem

De kunst is om het kaf van het koren te scheiden en dat is minder eenvoudig dan het lijkt, speciaal als je ouders of opvoeders een(te) grote invloed op je hebben gehad of misschien nog hebben. In het gunstigste geval heb je waarheden van hen geleerd die je echt ten dienste staan in het leven. Dat ging er dan niet om hoe zij wilden dat je was zodat zij zich beter zouden voelen, maar dat ging er dan echt om om jou, als nieuw mensje, te informeren over hoe het leven werkt en over wat je het beste kunt doen om er goed doorheen te komen en zelfs succesvol te worden.

Maar helaas geven ouders en opvoeders ook vaak (onbewust) suggesties en zelfs opdrachten aan hun kinderen om te voldoen aan een reeks eisen die, als ze worden gerealiseerd, hen zelf het leven makkelijker maken of hun ego strelen. Ze doen dat niet met opzet maar omdat hun gevoel van eigenwaarde (mede) afhankelijk is van hoe jij je gedraagt.

 

Ondertussen zit je mooi met de gebakken peren want deze eisen worden vaak door jou als kind, voetstoots aangenomen als de ultieme waarheid. Tenslotte mag je verwachten van je ouder dat ze het beste met je voor hebben. Zegt de bijbel het zelfs niet: Eert Uw vader en moeder? Hoe zou je dan ooit durven twijfelen aan hun goede bedoelinge. “Het is voor je eigen bestwil” heeft menigeen van ons vaak genoeg te horen  gekregen.

Wij leven, op dit moment, in een tijd van ultieme bewustwording. We hebben meer tijd en ook noodzaak om bij onszelf te rade te gaan over wat er schort en hoe we het beter kunnen krijgen. Onze ouders waren veel meer gericht op fysieke overleving en de financiële noodzakelijkheden daarvoor. Dat speelt natuurlijk nog steeds een belangrijke rol, maar toch is er een tendens om meer aandacht te besteden aan het welzijn van de mens als geheel en emotioneel welzijn speelt daarin een grote rol.

 

Durf op te staan binnenin jezelf tegen die VOS (Verinnerlijkte Ouderlijke Stem).*
Soms moet je er zelfs heel hard tegen vechten. Eerst moet je hem leren herkennen om daarna je eigen stem, mening en oordeel over de dingen te kunnen bevrijden. Dat is een deel van volwassen worden – en dat kan op elke leeftijd!

 

Gezond Zelf Gevoel
Wil je meer hierover weten, wacht dan tot ons boek uitkomt: Gezond Zelf-Gevoel, een methode om je beste zelf te worden. Kijk maar vast eens naar onze website: www.GezondZelfGevoel.nl. Heb je geen probleem met Engels, ga dan naar onze website: www.healthysenseofself.com en kijk eens rond. Er is van alles te doen!

 

  • Verinnerlijkte Ouderlijke Stem (VOS): de steeds herhaalde verbale en non-verbale boodschappen die ouders, bewust of onbewust, uitzenden naar hun kinderen worden bijna letterlijk fysiek in hun hoofd ingeprent, zodat ze door het kind beschouwd worden als een onbetwiste waarheid over zichzelf.

Antoinetta Vogels

Antoinetta Vogels is the Oprichtster & Directrice van HealthySenseOfSelf, LLC, ontwerpster van de Zelf-Gevoel Methode, een Zelfhulp Programma, voor Mensen die de gemoedsrust willen genieten die het Jezelf zijn met zich meebrengt!