Eigenwaarde en Verslaving

 

Uit de Huffington Post van Nov 17, 2011
08/29/2009 11:13 am 11:13:37 | Updated Nov 17, 2011

– Hoe een gebrekkig gevoel van eigenwaarde tot verslaving kan leiden –

Om maar meteen met de deur in huis te vallen citeer ik hier een zinnetje uit dit artikel van Carole Bennett: “The parent or guardian who is the focal point for raising the youngster can literally have the power to either instill a sense of strong self-worth or one that is questionable or negative.”

Bedankt voor deze uitspraak, Carole Bennett, want hij kan de wereld op zijn kop zetten, maar dan in positieve zin!

shutterstock_81584956

De ouders of verzorgers staan centraal in het leven van hun jonge kinderen en zij hebben letterlijk de macht te beslissen om in hen een gezond gevoel van eigenwaarde tot ontwikkeling te brengen of een gevoel van minderwaardigheid.

Zijn wij als ouders daar wel goed van doordrongen? Hoe gelukkig waren we zelf met de opvoeding van onze ouders? En ja, we willen het allemaal beter doen dan hen – dat gunnen we onze kinderen wel. Maar hoe vaak gebeurt dat ook echt?

Ik heb leren inzien dat je als ouder eerst werkelijke je Zelf moet zien, voordat je op een ander kunt focussen, zelfs op je eigen kind. Je moet jezelf eerst bevrijden van de ballast van je eigen opvoeding, al de regeltjes en normen waaraan je geacht wordt je te houden, de resultaten die je moet behalen, je uiterlijk dat aan een bepaalde trend moet voldoen.

Het gekke is dat voor velen van ons deze normen en regels geen flexibele richtlijnen zijn, maar maatstaven die (onbewust!) onze eigenwaarde bepalen en daarmee wordt het voldoen aan die eisen een gevecht op leven en dood.

En ondertussen word je geacht in staat te zijn om liefdevol tijd en aandacht aan je kind of kinderen te geven. Dat is onmogelijk!

Wat gebeurt er dan met die kinderen die niet echt ‘gezien’ of ‘gehoord’ worden?

Zij worden voor hun zelfwaarde net zo afhankelijk van hun prestaties als hun ouders. En als dat niet lukt treedt er depressie op, drugs- of alcoholverslaving of ze sluiten zich aan bij gevaarlijke, ‘andersdenkende’ groepen.

Als je een ouder bent of wilt worden werk dan eerst aan je eigen zelfgevoel, aan je eigen waarde. Leer dat je niet aan alle regeltjes hoeft te voldoen of alles hoeft te kunnen; omdat je al weet en voelt wat je waard bent, omdat je je van je ZELF bewust bent! Pas dan kun je echt tijd en aandacht maken, zonder stress en angst, voor je lieve kindje, voor wie je dan, geloof me, een anker kunt zijn in dit niet zo eenvoudige bestaan. Zo’n steunpunt dat je zelf ook wel had willen hebben.

Antoinetta Vogels

Antoinetta Vogels is the Oprichtster & Directrice van HealthySenseOfSelf, LLC, ontwerpster van de Zelf-Gevoel Methode, een Zelfhulp Programma, voor Mensen die de gemoedsrust willen genieten die het Jezelf zijn met zich meebrengt!